DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Huyện Mê Linh thực hiện tốt công tác Dân số-KHHGĐ
Ngày đăng 05/01/2023 | 14:33  | Lượt xem: 30

Công tác Dân số - KHHGĐ của huyện Mê Linh luôn được Cấp ủy, Chính quyền từ Huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện có hiệu quả, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác Dân số-KHHGĐ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, chất lượng dân số được cải thiện, từng bước khống chế tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh...

Tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Trong năm 2022, tổng số trẻ được sinh ra toàn huyện là 3.522 trẻ, tỷ suất sinh đạt 14,49%, (giảm 1,75% so với năm 2021 và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra); tỷ lệ sinh ra là con thứ 3 là 7,0% (giảm 0,1% so với cùng kỳ, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 80%; tỷ lệ trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh là 85%; tỷ số giới tính khi sinh ở mức là 112.5 trẻ trai/100 trẻ gái, (giảm 0,5 trẻ trai/100 trẻ gái).

Đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số của Huyện và các xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn, bổ sung, hoạt động tích cực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện chính sách Dân số -KHHGĐ được cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương quan tâm, thực hiện. Toàn huyện Mê Linh hiện có 348 cán bộ làm công tác dân số, trong đó: Làm việc tại Trung tâm 06 viên chức; 18 cán bộ chuyên trách phụ trách các xã, thị trấn và 325 cộng tác viên phụ trách tại các khu dân cư.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe, dân số, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 18 cuộc truyền thông về giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cho 1.800 người; khám sàng lọc khiếm thính cho 3255 trẻ mầm non; sàng lọc tim bẩm sinh cho 143 trẻ. Đồng thời, chú trọng tập huấn cho cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ về các phần mềm quản lý thông tin sàng lọc trước sinh, sơ sinh, phần mềm quản lý dữ liệu dân cư, về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS), KHHGĐ; đã tổ chức 126 lớp tập huấn, 92 cuộc truyền thông về các kiến thức như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên; chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên... Đồng thời tổ chức 144 buổi tư vấn nhóm nhỏ cho người dân về sàng lọc khiếm thính, bệnh tan máu bẩm sinh, bệnh lây truyền qua đường tình dục, phát triển thể lực, tầm vóc, giới tính và bình đẳng giới cho 2880 lượt người.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe, dân số, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích Huyện thực hiện nghiêm túc các Đề án kế hoạch của Thành phố và của Huyện như kế hoạch Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2025; Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025”; Kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030...

Phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu mục tiêu năm 2023 là ổn định quy mô dân số, duy trì mức sinh thay thế một cách bền vững, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số, Huyện Mê Linh tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác truyền thông, vận động đến các nhóm đối tượng đặc thù, ưu tiên nhóm trực tiếp có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ, chú trọng nâng cao năng lực của cán bộ chuyên trách, cộng tác viên ở các xã, thị trấn, thường xuyên đào tạo và đào tạo lại, định kỳ đánh giá chất lượng đội ngũ tư vấn về KHHGĐ với tính chất nâng cao nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về công tác Dân số - KHHGĐ...

Thắng Đạt

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang