DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Quận Ba Đình tập trung các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7
Ngày đăng 08/07/2022 | 09:39  | Lượt xem: 37

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển... quận Ba Đình tập trung các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2022 với chủ đề “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người”.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễn phát biểu hưởng ứng kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễn cho biết, công tác dân số đã được UBND quận Ba Đình triển khai bằng những đề án, chương trình và các kế hoạch cụ thể, phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của dân số. Ban chỉ đạo công tác Dân số quận đã có những hoạt động phối hợp mang tính đồng bộ, các hoạt động từ truyền thông đến can thiệp trực tiếp tới các nhóm đối tượng cụ thể được triển khai liên tục như câu lạc bộ (CLB) “Phát huy vai trò và lợi thế người cao tuổi tại cộng đồng”, CLB “Thanh niên không nên kết hôn muộn và sinh con muộn”, các đề án can thiệp như “Sàng lọc trước sinh”, “Sàng lọc sơ sinh”, các mô hình như “Chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên”, “Gia đình bình đẳng, không biệt giới tính”… cùng nhiều chương trình khác đã luôn phát huy vai trò và tác dụng. Đồng thời, Ban chỉ đạo công tác Dân số 14 phường trên địa bàn quận, hệ thống đội ngũ cán bộ làm công tác dân số tại cơ sở luôn phát huy tính chủ động và sáng tạo trong các phong trào. Chất lượng về quản lý dân cư và truyền thông vận động đã mang tính chính xác, kịp thời, đúng trọng tâm, đúng đối tượng.

Tuy nhiên, tại quận Ba Đình, quá trình già hóa dân số tăng nhanh và là 1 trong những quận có dân số già đứng đầu thành phố; tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đang có xu hướng tăng, một số các hoạt động nâng cao chất lượng dân số còn gặp những trở ngại khi triển khai thực hiện.

Vì vậy,  quận Ba Đình xác định việc có những ước tính chính xác về xu hướng dân số, bao gồm quy mô dân số và cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính là hết sức cần thiết và quan trọng.  

Trung tâm Y tế quận Ba Đình là cơ quan thường trực phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai đến cơ sở các nội dung tuyên truyền hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7/2022; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức “Tọa đàm giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em trong mùa dịch” tới các gia đình có con trong độ tuổi có nguy cơ bị xâm hại; phối hợp với Đoàn thanh niên TNCS Hồ Chí Minh quận, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên”; Câu lạc bộ “Thanh niên không kết hôn muộn và sinh con muộn”; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức truyền thông Đề án 818 “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản” đến cán bộ, viên chức và người dân trên địa bàn quận; phối hợp 14 phường tổ chức các chương trình theo nội dung tuyên truyền Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2022 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc. Triển khai công tác cổ động trực quan, căng treo khẩu hiệu truyền thông tuyên truyền hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7 trên địa bàn quận; tổ chức hội nghị chuyên đề truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN/TN, sức khỏe tiền hôn nhân; truyền thông nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu kế hoạch thành phố, quận giao, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể, cùng cán bộ và nhân dân quận Ba Đình quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các ngành, đoàn thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ các cấp. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải coi việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác Dân số trong tình hình mới”, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác dân số theo chỉ đạo của thành phố theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đặc biệt là triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình 02-Ctr/QU của Quận ủy Ba Đình góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân quận Ba Đình; triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số. Chú trọng các nội dung truyền thông và cung cấp dịch vụ về dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số. Quan tâm cung cấp kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên trước kết hôn, nhóm học sinh từ 6 - 14 tuổi tại các trường học trên địa bàn quận, góp phần nâng cao chất lượng dân số cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng theo hướng dự phòng; đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện về công tác Dân số. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ quận đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung và giải pháp thực hiện công tác Dân số ở các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi theo quy định của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ quận đến phường, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do quận và thành phố phát động, nhằm khuyến khích động viên khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ...

Thắng Đạt

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1049
Lượt truy cập trong tuần: 171374
Lượt truy cập trong tháng: 17658
Lượt truy cập trong năm: 7984517
Tổng số truy cập: 35779789
Về đầu trang