DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Quận Long Biên triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2021
Ngày đăng 01/07/2021 | 22:55  | Lượt xem: 1004

Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11/7 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về các vấn đề dân số.

Trong thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ của quận Long Biên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số của quận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tính đến 30/6/2021, dân số trên toàn quận là 337.972 người; tổng số sinh là 1.896 trẻ, giảm 86 trẻ so với cùng kỳ 2020; tỷ suất sinh thô 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64%o; tổng trẻ sinh là con thứ 3 là 49 trẻ, giảm 4 trẻ so với cùng kỳ 2020; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 2,58%, giảm 0,05% so với kết quả thực hiện năm 2020, giảm 0,03% so với kế hoạch giao năm 2021. Ngoài ra, quận có tỷ số giới tính khi sinh là 112 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 92,5%, đạt 102,7% so với kế hoạch giao năm 2021; tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 88,4%, đạt tỷ lệ 100,5% kế hoạch giao năm 2021.

Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ của quận Long Biên cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới. Đó là quận có quy mô dân số lớn; tỷ lệ sinh con thứ 3 có giảm nhưng chưa ổn định; chất lượng dân số còn chưa tương xứng với tiềm năng của quận; tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao; biến động dân số cơ học hàng năm lớn, tỷ lệ người cao tuổi trong dân số ngày càng tăng… Những thách thức này đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa của toàn bộ hệ thống làm công tác DS-KHHGĐ từ quận đến cơ sở bằng việc triển khai đồng bộ các hoạt động và giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, trong đó chú trọng tập trung các nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 là dịp để quận Long Biên thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác dân số. Do vậy, tại Kế hoạch số 84/KH-BCĐ ngày 29/6/2021 của Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ&DS-KHHGĐ quận Long Biên về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 đã yêu cầu tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, ban ngành, đoàn thể tham gia vào các hoạt động về dân số.

Theo đó, các ban ngành đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ&DS-KHHGĐ quận tổ chức tuyên truyền lồng ghép về các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ hiện nay, tuyên truyền về các vấn đề đặt ra đối với công tác dân số như chất lượng dân số, cơ cấu dân số và quy mô dân số, đặc biệt về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số.

Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ&DS-KHHGĐ các phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 gắn với sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid - 19.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trực quan, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục cập nhật thông tin mới và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu dân cư chuyên ngành trên địa bàn quận; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác DS-KHHGĐ các phường trên địa bàn quận.

Nguyễn Thị Lan

(TTYT quận Long Biên)

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1874
Lượt truy cập trong tuần: 728238
Lượt truy cập trong tháng: 1999884
Lượt truy cập trong năm: 13254678
Tổng số truy cập: 21374711
Về đầu trang