DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Sơ kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Ngày đăng 11/07/2022 | 18:20  | Lượt xem: 256

Ngày 11/7/2022, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (dân số - KHHGĐ) 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân số- KHHGĐ 6 tháng đầu năm, số sinh 6 tháng đầu năm của toàn thành phố là 41.296 trẻ, giảm 4.229 trẻ so với cùng kỳ năm 2021. Số trẻ là con thứ 3 trở lên là 2.799 trẻ, giảm 608 trẻ so với cùng kỳ năm 2021; tỷ số giới tính khi sinh còn ở mức cao 113,2  trẻ trai/100 trẻ gái, tăng so với cùng kỳ năm 2021 (112,7 trẻ trai/100 trẻ gái); tỷ lệ sàng lọc trước sinh 6 tháng đầu năm 2022 đạt 83,43% bằng so với cùng kỳ năm 2021 (83,43%); trong đó siêu âm hội chẩn 1.550 ca, chọc ối làm NST 1999 ca, đình chỉ thai nghén 63 ca; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (SLSS): 85,19% giảm so với  cùng kỳ năm 2021 (88,15%), trong đó, phát hiện 186 trường hợp nghi ngờ thiếu men G6PD, 03 trường hợp nghi ngờ suy giáp trạng bẩm sinh; tình hình thực hiện chỉ tiêu các biện pháp tránh thai (BPTT), tổng số người sử dụng BPTT mới 6 tháng đầu năm 2022 là 405.810 người (đạt 105,3% KH năm), tăng 2.032 người so với cùng kỳ năm 2021 (403.778 người).

Để thực hiện tốt công tác dân số-KHHGĐ, Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ thành phố tập trung triển khai kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 20/4/2022 của Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ thành phố về phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, đoàn thể về công tác dân số-KHHGĐ năm 2022 đến các thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ; Sở Y tế giao chỉ tiêu cho các đơn vị y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội, triển khai các hoạt động chuyên môn công tác dân số đến 30 quận/huyện/thị xã về việc hướng dẫn triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ về Dân số năm 2022; triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022; triển khai thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội năm 2022; thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Chi cục Dân số-KHHGĐ ban hành Hướng dẫn  thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội năm 2022; kế hoạch tổ chức hội nghị tìm giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu công tác dân số năm 2022 triển khai thực hiện đến 18 huyện, thị xã; hướng dẫn triển khai, duy trì mô hình Dân số-KHHGĐ năm 2022...

Ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ 30/30 quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng địa bàn đảm bảo các hoạt động theo kế hoạch của thành phố. Các cấp ủy đảng, chính quyền quận/huyện/thị xã đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác Dân số- KHHGĐ thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác Dân số- KHHGĐ trên địa bàn. UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, chỉ tiêu sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chỉ tiêu khám sức khỏe người cao tuổi năm 2022 cho các xã, phường, thị trấn; 100% xã, phường, thị trấn đã triển khai kế hoạch công tác Dân số và giao chỉ tiêu đến các thôn, tổ dân phố.

Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp các dịch vụ về dân số năm 2022, toàn thành phố đã tổ chức 150 cuộc mít tinh, cổ động/hội nghị triển khai/hội nghị tổng kết với 7.206 người tham gia, 1.443 cuộc tuyên truyền với 63.290 người tham gia, tổ chức 657 lần chiếu video tuyên truyền về Dân số, 8.663 lần phát thanh trên hệ thống loa, treo 1.437 chiếc pano, khẩu hiệu, cung cấp 351.047 tài liệu tuyên truyền về dân số. Lồng ghép cung cấp 13.217 dụng cụ tử cung (đạt 97,4% kế hoạch chiến dịch); 101 que cấy tránh thai (đạt 142,3% kế hoạch chiến dịch); 504 mũi tiêm thuốc tránh thai (đạt 123,8% kế hoạch chiến dịch); khám các bệnh phụ khoa cho 39.247 phụ nữ, phát hiện bệnh phụ khoa cho 13.135 phụ nữ, siêu âm sản khoa cho 16.063 phụ nữ, soi tươi và làm phiến đồ phát hiện các bệnh phụ khoa cho 8.191 phụ nữ. Ngoài ra các đơn vị còn tổ chức cung cấp các dịch vụ nâng cao chất lượng khác, phát hiện tư vấn chuyển tuyến chuyên khoa khám lại và điều trị... Đồng thời, đảm bảo cung ứng đầy đủ phương tiện tránh thai  miễn phí và tiếp thị xã hội, xã hội hóa cho toàn thành phố, thực hiện cấp phát các loại phương tiện tránh thai miễn phí năm 2022 cho các quận/huyện/thị xã, kết quả cụ thể: 4.000 chiếc dụng cụ tử cung, 7.300 vỉ thuốc uống tránh thai Ideal, 3.100 vỉ thuốc uống tránh thai Naphalevo.

Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 30/30 quận/huyện/ thị xã; 30/30 quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; 30/30 Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2022 trên địa bàn; 30/30 quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động phát triển thể chất và tầm vóc người Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số-KHHGĐ trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho rằng thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về thực hiện chính sách dân số của UBND thành phố theo Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hính mới; thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Hà Nội; triển khai công tác Dân số-KHHGĐ; Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ các quận, huyện, thị xã tập trung cho các địa bàn có mức sinh cao, đặc biệt là sinh con thứ 3 trở lên; tập trung các giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh con thứ 3 trở lên 0,1%, sàng lọc trước sinh 82%, sàng lọc sơ sinh 86%, tỷ lệ khám sức khỏe người cao tuổi định kỳ trong năm là 86% (tăng 2% so với năm 2021); đẩy mạnh truyền thông tư vấn nâng cao chất lượng dân số; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh ở các địa bàn có tỷ số mất cân bằng cao. Tổ chức có hiệu quả các sự kiện, chiến dịch truyền thông, các hoạt động truyền thông cao điểm, trọng điểm; tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành của Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ Thành phố về phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, đoàn thể về công tác Dân số-KHHGĐ năm 2022; kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân số các cấp, ổn định và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cán bộ chuyên trách dân số tại xã, phường, thị trấn và cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng dân số; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra theo phân cấp của UBND Thành phố, tập trung ở cơ sở, đảm bảo thực hiện chính sách dân số ở địa bàn các quận, huyện, thị xã; tăng cường thanh tra các cơ sở y tế ngoài công lập về không chọn giới tính thai nhi và các quy định của pháp luật...

Thắng Đạt

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 813
Lượt truy cập trong tuần: 172115
Lượt truy cập trong tháng: 18399
Lượt truy cập trong năm: 7985258
Tổng số truy cập: 35780530
Về đầu trang