DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ, SKSS đến năm 2030
Ngày đăng 06/01/2022 | 09:47  | Lượt xem: 443

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 30/12/2021 về việc thực hiện “Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm tăng cường khả năng tiếp cận phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ), chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho nhóm dân cư có nhu cầu và có khả năng chi trả; chú trọng dự phòng, sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng theo phương thức xã hội hoá và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, tăng tính bền vững của công tác dân số và nâng cao sức khoẻ người dân Thủ đô trong tình hình mới.

Kế hoạch đưa ra các mục tiêu như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối tượng, nâng cao nhận thức về xã hộ hoá phương tiện tránh thai (PTTT), hàng hoá và dịch vụ KHHGĐ, CSSKSS phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân theo phân khúc; triển khai xây dựng mô hình xã hội hoá cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dự phòng sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật; cán bộ truyền thông, vận động về thực hiện xã hội hoá cung cấp các PTTT, hàng hoá dịch vụ KHHGĐ, CSSKSS, phòng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

Duy trì mạng lưới, tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các tổ chức, đơn vị tham gia phân phối, cung ứng sản phẩm và dịch vụ có chất lượng góp phần tăng sự lựa chọn, sử dụng của nhóm dân cư có khả năng chi trả về phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ KHHGĐ, CSSKSS; dự phòng, sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho người dân tại cộng đồng.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Y tế tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và ban hành các văn bản, hướng dẫn theo thẩm quyền. Chủ trì điều hành, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, giám sát thực hiện kế hoạch…

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình (là đơn vị thường trực) xây dựng, triển khai các nội dung hoạt động của kế hoạch hàng năm. Kiểm tra, giám sát, đánh giá; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch hàng năm giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở đề xuất, bổ sung chỉ tiêu, nội dung, kinh phí phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Chi cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và đăng ký nhu cầu, tiếp nhận, quản lý và phân phối cung ứng các PTTT, hàng hoá CSSKSS các sản phẩm dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Tham gia các hoạt động cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo chức năng nhiệm vụ.

Phối hợp với các đơn vị: Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Ung bướu, các bệnh viện đa khoa trên toàn thành phố, trung tâm y tế quận huyện, thị xã, các bệnh viện, phòng khám tư nhân… triển khai các hoạt động dự phòng, sàng lọc ung thư vú, ung thử cổ tử cung tại tuyến y tế cơ sở và cộng đồng trên toàn thành phố…

Hạnh Nguyễn

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 834
Lượt truy cập trong tuần: 5174
Lượt truy cập trong tháng: 683555
Lượt truy cập trong năm: 6713269
Tổng số truy cập: 34508541
Về đầu trang