DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Tổ chức truyền thông hiệu quả hưởng ứng Ngày thánh thai Thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái
Ngày đăng 21/09/2022 | 16:24  | Lượt xem: 31

Thực hiện Công văn số 516/TCDS-TTGD ngày 29/8/2022 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) về việc hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái năm 2022, vừa qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội hướng dẫn nội dung truyền thông gửi tới các đơn vị.

Cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10), Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái phải được thiết kế trong một kế hoạch tổng thể; nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp.

 

Chủ đề truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9) năm nay là “Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”.

Trong đó, các hoạt động truyền thông hướng tới nâng cao nhận thức cho giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ chủ động về hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng.

Nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai tại Việt Nam, về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030 và Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030; Kế hoạch về việc thực hiện “Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khám sức khỏe cho đối tượng người cao tuổi trên địa bàn quận Cầu Giấy

 

Chủ đề truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10) là “Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi - Chủ động thích ứng với già hóa dân số”.

Nội dung truyền thông gồm: Vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các nhà hoạch định chính sách; các chức sắc tôn giáo; những người có uy tín trong cộng đồng… về cơ hội, thách thức đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư cho việc chủ động thích ứng với già hóa dân số; xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với người cao tuổi, nhất là ở gia đình và cộng đồng.

Tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về: quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; từng bước xóa bỏ định kiến cũ về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các cơ sở tập trung (nhà dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão).

Tuyên truyền về các văn bản của Nhà nước có liên quan đến chăm sóc người cao tuổi như: Luật người cao tuổi; Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về quy trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; Quyết định 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/4/2018 về việc triển khai Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 của thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Chủ đề truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) là “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Trong đó truyền thông nhằm phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái của các gia đình sinh con một bề là gái.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái. Tuyên truyền về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi…

Hà Khanh

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 824
Lượt truy cập trong tuần: 166158
Lượt truy cập trong tháng: 197069
Lượt truy cập trong năm: 8163928
Tổng số truy cập: 35959200
Về đầu trang