hoạt động Ngành

Tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống kháng thuốc
Ngày đăng 22/11/2022 | 09:57  | Lượt xem: 381

Ngày 18/11, Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 5184/SYT-NVD gửi các cơ sở y tế trực thuộc về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2022.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc cho cán bộ, nhân viên y tế và người dân.

Theo đó, thực hiện Công văn số 6615/BYT-KCB ngày 16/11/2022 của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022, Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc theo các hình thức do Bộ Y tế hướng dẫn như:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cập nhật các quy định, các quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh với nhân viên y tế, đặc biệt tiếp tục triển khai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại đơn vị, tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng sinh, quy định về kê đơn thuốc.

- Đa dạng hóa các hình thức xây dựng tài liệu truyền thông về kháng sinh và kháng thuốc cho tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc hướng tới nhân viên y tế và cộng đồng. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, đăng tải tin, bài, ảnh về phòng chống kháng thuốc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở y tế, các hội chuyên môn nghề nghiệp. Tổ chức các hoạt động treo băng rôn, quảng cáo, tuyên truyền tại một số địa điểm công cộng và tại các cơ sở y tế về phòng, chống kháng thuốc.

Diệu Linh

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang