hoạt động Ngành

“Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” trên địa bàn thành phố
Ngày đăng 02/09/2022 | 23:01  | Lượt xem: 188

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND TP Hà Nội về triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố, Sở Y tế Hà Nội vừa có Báo cáo số 3817/BC-SYT ngày 26/8/2022 về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 đến tháng 8/2022.

Đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng Covid-19 và xác nhận "Hộ chiếu vắc xin".

Theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND TP, Công an TP, Sở Y tế đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo các phòng thuộc cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trong ngành để triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Đối với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành y tế, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1990/SYT-KHTC ngày 06/5/2022 về việc tuyên truyền thực hiện Đề án 06.

Đối với nhóm kết nối, chia sẻ, ngày 10/5/2022, Sở Y tế có Công văn 2034/SYT-KHTC đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn chuyên môn về việc cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử điện tử; hướng dẫn kỹ thuật kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu chứng sinh, báo tử với cơ sở dữ liệu hộ tịch, dân cư, BHXH, LĐ-TB&XH để có cơ sở triển khai thực hiện.

Đồng thời, ngày 11/5/2022, Sở Y tế có Công văn số 2064/SYT-KHTC đề nghị Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải cung cấp tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu chứng sinh, báo tử với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, dân cư, BHXH, LĐ-TB&XH; liên thông kết quả khám sức khỏe lái xe đối với thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe; đề nghị các đơn vị liên quan cử cán bộ đầu mối phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế và các đơn vị trong ngành trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt, trong công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các trung tâm y tế, các cơ sở tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn thành phố thực hiện việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 đảo bảo kịp thời, đúng quy định. Theo đó, ngày 25/4/2022, CDC Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến chỉ đạo, quán triệt, đào tạo, tập huấn cho toàn bộ các trung tâm y tế và các đơn vị có các sơ sở tiêm chủng về quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19, quy trình phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19, triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Đến nay, các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội (không tính số liệu của các bệnh viện Bộ, ngành đóng trên địa bàn) đã ký xác nhận được hơn 12 triệu mũi tiêm (đạt 75,35%); hiện còn hơn 4,2 triệu mũi tiêm chưa ký xác nhận (chiếm 24,65%).

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã nghiêm túc thực hiện, phối hợp với công an các cấp và đơn vị liên quan thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cập nhật vào nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia.

Từ ngày 25/4 - đến nay, toàn thành phố đã đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hơn 800.000 đối tượng lỗi về CCCD/CMTND. Hiện còn 479.191 đối tượng chưa gửi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do lỗi về CCCD/CMTND; 842.849 đối tượng sai họ tên, ngày sinh và thông tin khác cần phải “làm sạch”. Từ nay đến cuối năm 2022, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng Covid-19 thực hiện rà soát, truy xuất dữ liệu chi tiết trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 về các đối tượng bị sai lệch, còn thiếu thông tin để lập danh sách, phối hợp công an các cấp xác thực, bổ sung thông tin; cập nhật các thông tin đã được xác thực, bổ sung lên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Diệu Linh

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1015
Lượt truy cập trong tuần: 173088
Lượt truy cập trong tháng: 41499
Lượt truy cập trong năm: 9934678
Tổng số truy cập: 37729950
Về đầu trang