hoạt động Ngành

Chấn chỉnh việc triển khai các quy định về quản lý, tiếp nhận viện trợ
Ngày đăng 04/01/2020 | 22:42  | Lượt xem: 204

Ngày 3/1/2020, Sở Y tế có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế thực hiện một số giải pháp để chấn chỉnh việc triển khai các quy định về quản lý, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về vận động, đàm phán, ký kết, phê duyệt, tiếp nhận, triển khai, quản lý, giám sát, kiểm tra,… nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo các quy định hiện hành. Cụ thể là Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 9/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội.

Sở Y tế nhấn mạnh, nghiêm cấm trường hợp dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài triển khai trên địa bàn mà chưa được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Đồng thời, báo cáo kịp thời, nghiêm túc việc thực hiện tại đơn vị.

Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đúng quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thực hiện tại các đơn vị.

Hồng Thương

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

BAN BIÊN TẬP

Thống kê truy cập

Đang online: 378
Lượt truy cập trong tuần: 98597
Lượt truy cập trong tháng: 71949
Lượt truy cập trong năm: 6212304
Tổng số truy cập: 7434195
Về đầu trang