hoạt động Ngành

Chủ động kiểm tra công tác đấu thầu mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế năm 2022 của các đơn vị
Ngày đăng 19/01/2023 | 11:32  | Lượt xem: 53

Thực hiện kế hoạch công tác y tế năm 2023 của ngành y tế Thủ đô về công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế đối với các đơn vị trong ngành sử dụng nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ năm 2022, ngày 12/1/2023, Sở Y tế Hà Nội ban hành Kế hoạch số 132/KH-SYT về việc kiểm tra công tác đấu thầu mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đề xuất mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, đặc biệt là trang thiết bị y tế trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại các đơn vị trong ngành. Đồng thời, phát huy trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng các đơn vị trong việc triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế; đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, ngăn ngừa tình trạng lãng phí ngân sách nhà nước trong đấu thầu mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế không hiệu quả.

Phạm vi kiểm tra là công tác đấu thầu mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế năm 2022 bằng các nguồn của đơn vị. Đối tượng kiểm tra là các đơn vị trực thuộc ngành y tế Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại các đơn vị.

Nội dung kiểm tra căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 125 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, bao gồm kiểm tra việc đề xuất mua sắm hoặc điều chỉnh danh mục mua sắm tài sản trang thiết bị y tế hợp lý, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế đạt hiệu quả tránh tình trạng lãng phí sử dụng ngân sách nhà nước trong năm 2022. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong công tác đấu thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế của các đơn vị. Kiểm tra hiện trạng và việc đưa tài sản vào quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả tài sản, trang thiết bị y tế. Hình thức kiểm tra đột xuất hoặc lồng ghép với nội dung kiểm tra khác của ngành trong năm.

Phân công tổ chức thực hiện, đối với đơn vị được kiểm tra thực hiện rà soát và chuẩn bị báo cáo thực trạng tài sản, trang thiết bị y tế, hồ sơ liên quan đến việc đề xuất, dự toán, đấu thầu mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế của đơn vị năm 2022 bằng các nguồn. Bố trí địa điểm làm việc của đoàn kiểm tra.

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế để phối hợp với đoàn kiểm tra đạt kết quả tốt.

Nhã Khanh

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang