hoạt động Ngành

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế, giảm thiểu chất thải nhựa
Ngày đăng 05/07/2024 | 16:44  | Lượt xem: 135

Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch 2871/KH-SYT kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa năm 2024 tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn.

02 nội dung chính được kiểm tra là việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch về công tác này.

Các văn bản liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa là Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh sạch đẹp.

Kiểm tra, giám sát việc xây dựng và triển khai các kế hoạch như kế hoạch công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa năm 2024; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị; xây dựng và triển khai thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế, giảm thiểu chất thải nhựa và thực hiện chấm điểm cơ sở y tế xanh sạch đẹp theo Quyết định số 5959/QĐ BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh sạch đẹp.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thành lập tổ kiểm tra giám sát tại đơn vị và kiểm tra, giám sát 1 lần/tháng; tại mỗi khoa, phòng tự kiểm tra tối thiểu 1 lần/tuần.

Sở Y tế sẽ thành lập đoàn để kiểm tra, giám sát lại việc tự kiểm tra của các đơn vị, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa để kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thực thi pháp luật.

Trước đó, ngày 8/1/2024, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 122/KH-SYT về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế năm 2024 với mục tiêu 100% các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý hoặc bàn giao xử lý chất thải y tế theo quy định tại các văn bản pháp luật.

Tiếp đó, ngày 11/1/2024, Sở Y tế ban hành kế hoạch 205/KH-SYT về triển khai phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa năm 2024” cũng đưa ra mục tiêu 100% cơ sở y tế thực hiện phân loại chất thải nhựa để thu gom tái chế, xử lý theo quy định; 100% cơ sở y tế thực hiện đánh giá cơ sở y tế xanh sạch đẹp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phấn đấu 100% cơ sở y tế thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 27/9/2019 và có áp dụng các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần, ni lông khó phân hủy, thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

Hạnh Ngân

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 401
Lượt truy cập trong tuần: 11190
Lượt truy cập trong tháng: 141938
Lượt truy cập trong năm: 1277350
Tổng số lượt truy cập: 45344738
Về đầu trang