hoạt động Ngành

Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Ngày đăng 05/07/2024 | 16:44  | Lượt xem: 149

Sở Y tế Hà Nội vừa xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 2869/KH-SYT về kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2024 đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trực thuộc ngành.

Kiểm soát tốt công tác nhiễm khuẩn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện công lập và ngoài công lập xây dựng kế hoạch, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị định, thông tư và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị. Các khoa, phòng triển khai tự giám sát quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo tối thiểu 01 lần/tuần; toàn đơn vị: 01 lần/tháng; tổng hợp những tồn tại sau kiểm tra, giám sát có kế hoạch khắc phục ngay các tồn tại (nếu có).

Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2024 tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và ngoài công lập theo kế hoạch hoặc đột xuất. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị khắc phục tồn tại sau kiểm tra giám sát và kiểm tra, giám sát lại sau khắc phục tồn tại.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm đôn đốc, giám sát, hỗ trợ, đánh giá công tác chỉ đạo, xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghị định, thông tư và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

PV

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 273
Lượt truy cập trong tuần: 11322
Lượt truy cập trong tháng: 142070
Lượt truy cập trong năm: 1277482
Tổng số lượt truy cập: 45344870
Về đầu trang