hoạt động Ngành

Ngành y tế Hà Nội ra sức thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020
Ngày đăng 17/01/2020 | 16:53  | Lượt xem: 329

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 221/KH-SYT về tổ chức phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, viên chức, người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, chủ đề công tác năm 2020 của thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thành phố, nơi công cộng”.

Đồng thời, ngành y tế Hà Nội đẩy mạnh triển khai phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ gắn với thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan và nơi công cộng trên địa bàn thành phố, Phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ đến sự hài lòng của người bệnh” trong toàn ngành Y tế Thủ đô. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Thực hiện hiệu qủa cuộc vận động của Tổng Liên đoàn lao động về “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Đặc biệt, toàn ngành sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của thành phố và của ngành đã đặt ra. Thực hiện đúng các quy định về quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chỉ đạo, điều hành, trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả phần mềm trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức của thành phố; quản lý hồ sơ khám sức khỏe toàn dân, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu về dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế.

Ngành y tế Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm và hiệu quả việc quy định đánh giá, xếp loại chất lượng công tác hàng tháng đối với công chức, viên chức và người lao động. Lấy việc đánh giá, xếp loại hàng tháng làm căn cứ đánh giá chất lượng công tác cuối năm để khen thưởng, động viên kịp thời và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc và nhiệm vụ được giao của mỗi công chức, viên chức và người lao động tiến tới toàn ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2020.

Đức Vân

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

BAN BIÊN TẬP

Thống kê truy cập

Đang online: 415
Lượt truy cập trong tuần: 98469
Lượt truy cập trong tháng: 71821
Lượt truy cập trong năm: 6212176
Tổng số truy cập: 7434067
Về đầu trang