hoạt động Ngành

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 04/01/2020 | 20:20  | Lượt xem: 1301

Ngày 3/1/2020, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch 27/KH-SYT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2020.

Ngành y tế Hà Nội triển khai thực hiện kế hoạch này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: và chủ đề năm 2018 ‘Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ công tác xét nghiệm.

Toàn ngành tập trung thực hiện chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện dân chủ trong đơn vị, tất cả các đơn vị trong ngành tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị sau khi có sự đóng góp, thảo luận công khai của toàn thể cán bộ, nhân viên. Thủ trưởng đơn vị triển khai các nội dung công khai, dân chủ, minh bạch trên cơ sở quy định của pháp luật; xây dựng các quy chế điều chỉnh nội bộ, đảm bảo thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua, khen thưởng, quy chế xử lý vi phạm, quy chế đào tạo, bồi dưỡng, quy chế nâng lương trước thời hạn, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Tổ chức tiếp công dân theo quy định, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại. Với công tác dân vận cần tiếp tục tập trung vào các nội dung mà người dân đang có nhiều bức xúc theo từng lĩnh vực y tế tại địa phương như việc sử dụng, khan hiếm, tác dụng phụ của vắc xin, công tác phòng chống dịch trong lĩnh vực y tế dự phòng; tình trạng quá tải, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xử lý sự cố y khoa, tai biến trong điều trị trong khám chữa bệnh; những dư luận, hiểu biết không đúng về phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc trong lĩnh vực y học cổ truyền; ngộ độc, mất an toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng giả trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; chất lượng chuyên môn cán bộ y tế công tác tại huyện, xã…

Việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, từng đơn vị tập trung triển khai tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế và tăng cường xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực; thực hiện tốt khẩu hiệu: “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo”, “Rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật”…Toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc hiệu quả; rà soát, thay đổi quy cách, quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí…Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung rà soát, kiểm tra, cải cách quy trình xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, phát lĩnh thuốc…; ứng dụng phát số khám tự động, bảng số điện tử; lắp đặt hệ thống camera tự động để kiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh… nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người dân.

Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế triển khai thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, tập trung vào giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, thực hiện đúng các thủ tục môi trường bệnh viện theo quy định; bệnh viện có trên 100 giường bệnh phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện đúng các nội dung được phê duyệt. 100% cơ sở y tế có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, trong đó có nhà vệ sinh cho nhân viên y tế, cho riêng nam, nữ và người khuyết tật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát môi trường, quản lý chất thải y tế, thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Song song với đó là đầu tư kinh phí cho các hoạt động này, đẩy mạnh xã hội hóa nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong bảo vệ môi trường y tế.

Hạnh Ngân

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

BAN BIÊN TẬP

Thống kê truy cập

Đang online: 393
Lượt truy cập trong tuần: 98906
Lượt truy cập trong tháng: 72258
Lượt truy cập trong năm: 6212613
Tổng số truy cập: 7434504
Về đầu trang