hoạt động Ngành

Tích cực triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trong ngành y tế
Ngày đăng 22/09/2022 | 16:48  | Lượt xem: 121

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 4177/KH-SYT ngày 19/9/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022.

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, Sở Y tế yêu cầu nội dung các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11) các đơn vị y tế trong ngành tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp. Trong đó, tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; nội dung cơ bản của các luật, pháp luật, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành y tế tại từng vị trí công việc.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống. Trong đó có các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính vừa được Chính phủ ban hành, nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Thanh tra năm 2010, Luật Dược năm 2017.

Về hình thức, các đơn vị tổ chức thực hiện ở quy mô phù hợp với tình hình thực tế trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình hoặc có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức như lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc tổ chức các nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị. Tổ chức hội nghị, học tập, quán triệt các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật đối với ngành y tế, có báo cáo viên pháp luật tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật được triển khai tại hội nghị. Tuyên truyền, cổ động trực quan theo chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, pa nô, băngzôn. Nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, tùy tình hình đặc điểm cụ thể, các cơ quan, đơn vị có thể triển khai thực hiện Ngày Pháp luật bằng các hình thức khác cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả.

Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối doàn kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư.

Sở Y tế yêu cầu hoạt động triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022.

Lam Dương

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1028
Lượt truy cập trong tuần: 173265
Lượt truy cập trong tháng: 41676
Lượt truy cập trong năm: 9934855
Tổng số truy cập: 37730127
Về đầu trang