hoạt động THI ĐUA

Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức chăm lo đời sống viên chức người lao động
Ngày đăng 15/02/2019 | 01:00  | Lượt xem: 32

Hiện nay, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức có 13 khoa phòng chia làm 12 tổ công đoàn với tổng số viên chức người lao động (VCNLĐ) 203 người, số người tham gia tổ chức công đoàn là 199 (chiếm 98%) trong đó nam 67 người, nữ 132 người.

Được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời từ Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện và công đoàn cấp trên nên mọi hoạt động của công đoàn bệnh viện đều thuận lợi. Công đoàn bệnh viện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên như tổ chức tuyên truyền về các ngày lễ lớn quan trọng của đất nước; tuyên truyền về luật khám chữa bệnh, luật bảo vệ môi trường; học tập quy tắc giao tiếp ứng xử; học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh…
 
Tập thể Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện với tinh thần đoàn kết, dân chủ, luôn nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của công đoàn cấp trên, đã tổ chức thực hiện quán triệt cho cán bộ và toàn thể đoàn viên công đoàn trong bệnh viện thực hiện. Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện đã luôn bám sát chương trình công tác của công đoàn ngành để kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
Trong năm qua, Công  đoàn bệnh viện phối hợp với chính quyền tổ chức họp xét nâng lương thường xuyên, vượt khung cho VCNLĐ, họp bình xét thi đua khen thưởng và đề nghị chính quyền thực hiện đầy đủ các khoản phụ cấp như: ưu đãi nghề, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, chế độ thai sản, ốm đau, chế độ nghỉ dưỡng sức…Thống nhất với chính quyền chi thưởng A,B,C, thưởng lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân, hỗ trợ tiền ăn cho VCNLĐ trong ngày trực. Đảm bảo 100% VCNLĐ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.  Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện luôn chú trọng công tác bảo hộ lao động an toàn vệ sinh lao động cho VCNLĐ, 100% VCNLĐ được trang bị đồ bảo hộ lao động theo yêu cầu công việc.
 

tuyet12 2NHIMG 1414

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức - bà Khuất Thị Chiêm thăm hỏi sức khỏe người bệnh.

 
 Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện phối hợp với chi đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu ở độ tuổi từ 0-15, với chính quyền tổ chức cho  VCNLĐ đi nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa và tại nhà.
 
Năm 2018, Công đoàn bệnh viện tổ chức giải cầu lông cấp cơ sở  tham gia hội thao cấp ngành và giao lưu cầu lông với các bệnh viện tâm thần toàn quốc.
 
Công đoàn bệnh viện đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng rèn luyện, kết nạp và đã có 5 đoàn viên được giới thiệu tham gia các lớp cảm tình đảng, 3 đoàn viên được  kết nạp Đảng.
 
Công đoàn bệnh viện cũng luôn phối hợp tốt với chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch phát triển bệnh viện từng giai đoạn,  tham gia xây dựng các quy trình làm việc như: quy trình tiếp đón, khám bệnh, quy trình xét nghiệm, quy trình thanh toán ra viện... tiết kiệm thời giờ tránh phiền hà cho người bệnh; làm tốt công tác quảng bá hình ảnh bệnh viện, tham gia xây dựng chế độ đãi ngộ thu hút đội ngũ bác sĩ về bệnh viện công tác, hỗ trợ học phí cho các đối tượng học nâng cao trình độ sau đại học và học bác sĩ. Năm 2018, đã có 26 lượt VCNLĐ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cùng chính quyền tổ chức hội thi kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp tạo cho người điều dưỡng tự tin hơn trong công tác.
 
Tuy nhiên, trong năm qua công tác Công đoàn bệnh viện còn gặp những tồn tại đó là: một số đoàn viên công đoàn còn vắng mặt trong các buổi họp vì vậy không nắm bắt được các nội dung cần tập trung triển khai dẫn đến sự thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn chưa cao; kinh phí hoạt động hạn hẹp (không có nguồn thu khác ngoài kinh phí của công đoàn cấp trên trích lại).
 
Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức - bà Khuất Thị Chiêm cho biết, để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là năng lực hoạt động của các Tổ công đoàn trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, Công đoàn bệnh viện sẽ tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của VCNLĐ, chăm lo phát triển đoàn viên, xây dựng các Tổ công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn cấp trên, tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vận động VCNLĐ tiếp tục tham gia cải cách hành chính thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với việc chăm lo đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho VCNLĐ, nâng cao tinh thần yêu nghề nghiệp, hết lòng vì người bệnh và vận động người bệnh, gia đình người bệnh cùng thực hiện tốt nội quy bệnh viện.

Lê Hòa

Về đầu trang