HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

Các đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức, thực hiện tốt phong trào thi đua khen thưởng
Ngày đăng 07/05/2024 | 16:10  | Lượt xem: 203

Sáng 4-5, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 khối thi đua số 9 thành phố Hà Nội.

Ngày 26/3/2024, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, thành lập 05 cụm thi đua đối với 30 quận, huyện, thị xã; 22 khối thi đua đối với 120 sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội xã hội – nghề nghiệp thành phố, các đơn vị thuộc thành phố. Khối thi đua số 9 gồm các đơn vị: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Y tế Hà Nội là đơn vị khối trưởng.

Đồng chí Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, các đơn vị trong khối phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, đổi mới phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế và đặc thù chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và thành phố.

Các Sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị là cơ quan thường trực các chương trình công tác của Thành ủy giai đoạn 2021-2025; vai trò, trách nhiệm của các đơn vị tham gia thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước; tăng cường công tác tuyên truyền, xuất bản sách và các ấn phẩm, tổ chức tọa đàm, giao lưu gặp mặt và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, thành phố phát động đảm bảo thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của ngành, đơn vị; trọng tâm là thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”…

Các đơn vị tổ chức triển khai phong trào thi đua mới theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô, thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025”; phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025”.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề trong các lĩnh vực; việc khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành, đơn vị và thành phố, gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết của đời sống xã hội, những việc làm tốt, sáng kiến mang lại hiệu quả cao phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Các ngành, đơn vị có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong ngành, đơn vị mình với tiêu chí, lộ trình và trách nhiệm cụ thể; kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng, ghi nhận những cách làm hiệu quả, động viên, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến. Tổ chức thăm quan học tập, phát động thi đua làm theo mô hình, điển hình tại đơn vị.

Tại hội nghị, các đơn vị đã góp ý dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động, nguyên tắc bình xét thi đua của khối thi đua số 9 thành phố Hà Nội và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Duy Tuân

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 194
Lượt truy cập trong tuần: 77919
Lượt truy cập trong tháng: 130651
Lượt truy cập trong năm: 1266063
Tổng số lượt truy cập: 45333451
Về đầu trang