HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành Y tế Hà Nội
Ngày đăng 11/10/2023 | 17:36  | Lượt xem: 210

Tại hội nghị ngày 10/10 về biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” ngành Y tế Hà Nội năm 2023, đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024) và kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Theo đó, Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do trung ương, thành phố phát động, trong đó đề ra các mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị theo chủ đề công tác năm của thành phố. Tập trung vào các phong trào như “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”;  phong trào thi đua “An toàn vệ sinh thực phẩm”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”; đặc biệt là phong trào phong trào “Người tốt, việc tốt. Qua đó nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Đồng chí Trịnh Tố Tâm phát động phong trào thi đua trong toàn ngành.

Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của mgành. Triển khai, nhân rộng những cách làm hay, kết quả thực chất của tập thể, cá nhân đã đạt được, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong việc kiểm soát dịch bệnh. Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần thường xuyên quan tâm, phối hợp chỉ đạo, đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua; đưa từng phong trào thi đua thành các nội dung cụ thể và có tiêu chí rõ ràng.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nỗ lực vượt khó, thực hiện mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, phát triển chuyên môn đi đôi với phát triển kinh tế y tế góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của ngành năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tập trung triển khai phong trào thi đua là thế mạnh gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành y tế. Phấn đấu mỗi năm, tối thiểu 15% đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó có ít nhất 70% sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Chú trọng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học vào thực tiễn chuyên môn. Ưu tiên công tác đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các cán nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành năm 2023.

Quan tâm, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, tích cực cho người lao động. Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương “Người tốt, việc tốt”; tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Đặc biệt, chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, chú trọng khen thưởng đối tượng là người lao động trực tiếp. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội gương mẫu thực hiện nghiêm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc ngành Y tế Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Theo đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, trong những năm qua, ngành Y tế Hà Nội đã triển khai nhiều hình thức truyên truyền phong trào “Người tốt, việc tốt”. Thông qua phong trào, nhiều y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế Thủ đô đã nêu cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, không quản ngại nguy hiểm, khó khăn thách thức, đoàn kết nỗ lực công hiến tài năng, trí tuệ và tâm sức thực hiện nhiệm vụ trong bất kể trong hoàn cảnh nào. Nhiều tấm gương sáng về y đức và tài năng được người dân tin tưởng, ghi nhận và hài lòng mỗi khi đến với các cơ sở y tế. Chất lượng điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh được nâng cao rõ rệt cả về chuyên môn và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế.

Lam Dương

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 252
Lượt truy cập trong tuần: 2968
Lượt truy cập trong tháng: 15229
Lượt truy cập trong năm: 5648700
Tổng số lượt truy cập: 43692010
Về đầu trang