HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Ngày đăng 08/11/2022 | 16:53  | Lượt xem: 88

Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chủ đề: “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”, với phương châm “Tất cả đoàn viên, CNVCLĐ đều có Tết”.

Chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 với mục đích tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ đón Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023, an toàn, vui tươi, ấm no, hạnh phúc; thông qua hoạt động chăm lo Tết, giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn viên CNVCLĐ và xã hội hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; tạo sự gắn kết, tin tưởng giữa tổ chức Công đoàn vớ đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, CNVCLĐ gắn bó với đơn vị, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, ủng hộ nguồn lực, tổ chức hoạt động trợ giúp, chăm lo thiết thực đối với đoàn viên, CNVCLĐ.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội yêu cầu công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023 được tổ chức từ cấp Ngành tới cấp cơ sở, tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực, an toàn, tiết kiệm đảm bảo mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được chăm lo, ưu tiên đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các CĐCS vận động, thuyết phục thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, huy động nguồn lực chung tay cùng tổ chức Công đoàn chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán.

Hoạt động chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 gồm các nội dung tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với đoàn viên, CNVCLĐ - Tổ chức thăm, tặng quà, trợ cấp, động viên, chúc đoàn viên, CNVCLĐ với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động; quan tâm đặc biệt tới đoàn viên, CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày hoặc bị mắc bệnh hiểm nghèo, thiếu, mất việc làm, bị thiên tai, bão lũ...; chăm lo về chế độ phúc lợi, tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết: Công đoàn chủ động tham gia với các phòng, ban chức năng của đơn vị nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, Thỏa ước lao động tập thể về chế độ tiền lương, thưởng trong dịp Tết. Kịp thời có giải giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng...; tăng cường các hoạt động thương lượng, đối thoại về các nội dung chăm lo lương, thưởng, phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ dịp Tết, thông báo sớm cho người lao động biết yên tâm làm việc. Phối hợp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương; tổ chức chương trình "Tết sum vầy – Xuân gắn kết" tập trung ở đơn vị, doanh nghiệp phù hợp tình hình thực tế.

Đồng thời, tổ chức hoạt động vui xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, CNVCLĐ không có điều kiện về quê đón Tết, trực Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn Công đoàn. Tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đón Tết tại cơ quan, đơn vị vì phải tham gia làm công tác chuyên môn, trực Tết; tăng cường xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, giúp đoàn viên, CNVCLĐ đồng hành với Thủ trưởng đơn vị, Người sử dụng lao động phục hồi hoạt động chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định; thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, an toàn giao thông, an ninh trật tự; tuyên truyền, đẩy mạnh công tác truyền thông rộng rãi, nhanh chóng, kịp thời về các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ của các cấp Công đoàn của ngành Y tế Hà Nội, các hoạt động thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, CNVCLĐ của các đồng chí lãnh đạo thành phố trên các phương tiện thông tin, đại chúng, các kênh truyền thông của các cấp công đoàn, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội...

Thắng Đạt

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang