HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Công đoàn ngành Y tế xác định mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”
Ngày đăng 22/01/2024 | 09:04  | Lượt xem: 172

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.

Trong thời gian tới, Các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập tiếp tục phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác năm 2024; tập trung tăng tốc để hoàn thành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025).

Đồng chí Nguyễn Văn Chánh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2024.

Thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Vì người nghèo, không để bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”; “Chương trình sức khỏe Việt Nam”, “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đồng thời, vận động đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thi đua học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Ngành, Thủ đô và đất nước năm 2024.

Tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ công đoàn các cấp hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở khối Y tế cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vì lợi ích thiết thực của người lao động. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; đồng hành cùng người lao động và đơn vị vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, Ngành và đất nước.

Thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là Chủ tịch Công đoàn cơ sở mới tham gia công tác công đoàn, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thi đua nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Các đơn vị làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua; tăng cường công tác phát hiện khen thưởng đột xuất kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Tập trung thực hiện nội dung thi đua của Ngành đã phát động và các phong trào thi đua trọng tâm là các phong trào mang tính đặc thù ngành nghề như phong trào: “Người tốt, việc tốt”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp; “Chương trình sức khỏe Việt Nam”, thực hiện “Văn hóa công sở”; phong trào “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”.

Đối với đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, tiếp tục phát động trong người lao động các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề; phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, gắn với 03 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2023-2028, đó là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhất là tại đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, các cấp Công đoàn lựa chọn nội dung, tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2024 theo 2 đợt, cụ thể:

Đợt 1: Từ tháng 01/01/2024 đến 31/7/2024: Với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Đợt 2: Từ 01/8/2024 đến 31/12/2024: Với chủ đề: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn phát động. Quyết tâm thi đua lao động giỏi, tận tụy, sáng tạo; chất lượng hiệu quả cao nhất. Đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của ngành Y tế Thủ đô.

Duy Tuân

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 395
Lượt truy cập trong tuần: 196052
Lượt truy cập trong tháng: 102464
Lượt truy cập trong năm: 522567
Tổng số lượt truy cập: 44589955
Về đầu trang