HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ CNVCLĐ ngành y tế Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 18/01/2022 | 10:00  | Lượt xem: 313

Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành y tế Thủ đô, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ CNVCLĐ ngành y tế thủ đô năm 2022.

 

Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội phát động phong trào thi đua trong cán bộ CNVCLĐ năm 2022.

Phát động phong trào thi đua, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua - khen thưởng của ngành y tế thủ đô năm 2021, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội phát động, Ban Thường vụ Công đoàn ngành y tế Hà Nội phát động phong trào thi đua trong cán bộ CNVCLĐ và các cấp công đoàn với nội dung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của thành phố Hà Nội và Tổng liên đoàn.

Đẩy mạnh các phogn trào thi đua “CNVCLĐ thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. “Người tốt, việc tốt”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người “Cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.

Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Vận động cán bộ CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nỗ lực vượt khó, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2022.

Đẩy mạnh phong trào thi đua mang tính đặc thù ngành nghề như phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng bệnh viện, hiệu quả trong công các khám chữa bệnh; tập trung các giải pháp cải cách hành chính, cải tiến quy trình, giảm thủ tục trong khám bệnh, chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong khám chữa bệnh từ xa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quản lý bệnh viện. Người bệnh đến cơ sở y tế được hướng dẫn khám, chẩn đoán và điều trị nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, rút ngắn thời gian chờ đợi; giải quyết kịp thời những kiến nghị, thắc mắc của người bệnh, người nhà người bệnh. Vận động đoàn viên là cán bộ CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, chất lượng dịch vụ y tế trong cơ chế tự chủ...

Tiếp tục vận động cán bộ CNVCLĐ thực hiện các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công tác; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng tạo". Phấn đầu năm 2022, tối thiểu 15% đội ngũ cán bộ CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó có ít nhất 70% sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Chú trọng hợp tác quốc tế, liên kết đầu tư, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học vào thực tiễn chuyên môn. Ưu tiên công tác đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đồng bộ.

Tuyên truyền, vận động cán bộ CNVCLĐ ngành y tế Hà Nội gương mẫu thực hiện nghiêm chính sách Dân số-KHHGĐ, nâng có chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Chủ trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thủ đô ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả.

Tổ chức tốt phong trào thi đua hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. 

Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm lưu ý, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ CNVCLĐ ngành y tế thủ đô năm 2022, theo 2 đợt:  đợt 1 từ tháng 1/1/2022 đến 30/6/2022 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chiến thắng đại dịch Covid-19”; đợt 2 từ 1/7/2022 đến 31/12/2022 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022".

Thắng Đạt

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 579
Lượt truy cập trong tuần: 107684
Lượt truy cập trong tháng: 554764
Lượt truy cập trong năm: 3945811
Tổng số truy cập: 31741083
Về đầu trang