HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Tiếp tục triển khai hoạt động, phong trào thi đua hướng về chủ đề Gia đình
Ngày đăng 28/06/2024 | 11:28  | Lượt xem: 75

Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội thường xuyên phối hợp với Ban Vì sự phát triển Phụ nữ ngành Y tế Hà Nội tích cực, chủ động triển khai các chương trình hoạt động theo kế hoạch của thành phố, tuyên truyền về ý nghĩa của ngày “Gia đình Việt Nam”.

Triển khai hiệu quả phong trào hưởng ứng Ngày “Gia đình Việt Nam”

Trong 23 năm qua, các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo, công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp hỗ trợ, tạo điều kiện cho CBVCLĐ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thành tốt trách nhiệm đối với gia đình. Tiêu chí “Gia đình văn hóa” được đưa vào bình xét thi đua khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” các cấp.

Hiện, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 110 Công đoàn cơ sở. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp là 66; khối ngoài nhà nước là 44. Số đoàn viên, CNVCLĐ có 27.248 người (nữ có 19.437 người), số đoàn viên Công đoàn là 26.290 người (nữ là 18.438 người).

Công đoàn ngành đã xây dựng và triển khai các hoạt động về công tác gia đình, công tác phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới theo giai đoạn và từng năm như  “Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Kế hoạch triển khai thực hiện “Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác Phụ nữ trong tình hình mới”, Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành Y tế Thủ đô, Kế hoạch triển khai công tác Dân số, KHHGĐ; Kế hoạch “Tháng hành động vì Trẻ em”… gắn với công tác vận động nữ CBVCLĐ nâng cao năng lực, trình độ và tạo việc làm ổn định, nâng cao vị thế của nữ CBVCLĐ trong gia đình và xã hội.

Các cấp Công đoàn cũng đã chủ động chỉ đạo Ban Nữ công quần chúng đồng cấp tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, đề xuất phối hợp với lãnh đạo đơn vị có những chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho CBVCLĐ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời quan tâm tới việc xây dựng gia đình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Công đoàn cơ sở cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm về chủ đề gia đình, tổ chức hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của ngày “Gia đình Việt Nam”.

Để cụ thể hóa bằng các hoạt động, vào dịp ngày kỷ niệm về gia đình như: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), biểu dương gia đình tiêu biểu, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi; tọa đàm về chủ đề xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ gìn, phát huy văn hóa gia đình, truyền thống tốt đẹp gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

Công đoàn ngành Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho nữ đoàn viên, CBVCLĐ.

Công đoàn ngành đã phối hợp với Chi cục Dân số Hà Nội tổ chức tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, nâng cao chất lượng sống của gia đình trong tình hình mới.

Phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” được tổ chức Công đoàn các cấp rất quan tâm, hàng năm đều tổ chức nhiều nội dung hoạt động theo chủ đề, biểu dương khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào. Hàng năm, có trên 80% nữ CBVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà", hàng nghìn lượt chị em đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo, đem lại lợi ích to lớn cho cơ quan, đơn vị và đã được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng.

Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng được Công đoàn quan tâm, thông qua các hoạt động như tặng phần thưởng cho con CBVCLĐ đạt học sinh giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; tặng quà, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết, “Tháng hành động vì trẻ em”...

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, trở về mái nhà của mình, mỗi CBVCLĐ ngành Y tế lại thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình, người thân. Có thể nói, gia đình thực sự là điểm tựa, là động lực để cán bộ ngành Y tế hồi phục sức khỏe, yên tâm công tác, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Tiếp tục triển khai các hoạt động, phong trào thi đua hướng về chủ đề gia đình

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 23 năm qua, góp phần xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị và ngành Y tế Thủ đô phát triển bền vững trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

Công đoàn ngành trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trong Ngành.

Tổ chức Công đoàn các cấp cần chủ động, nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để tổ chức hoạt động “đúng và trúng” với nhu cầu của đoàn viên công đoàn. Tham mưu lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác gia đình cho người lao động. Thư­­ờng xuyên quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, đời sống tinh thần vật chất để CBVCLĐ yên tâm công tác, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết, Công đoàn các cấp thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X về “Công tác vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" và Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" trong nữ CBVCLĐ gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo, người tốt việc tốt, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu đạt “Gia đình CBVCLĐ tiêu biểu”.

Cùng với đó, Công đoàn cần chủ động, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quan tâm tạo điều kiện của Thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động để triển khai hoạt động, phong trào thi đua hướng về chủ đề gia đình; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện không đúng trong việc xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, cảnh báo nguy cơ và hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Đồng chí Trịnh Tố Tâm nhấn mạnh, các đơn vị cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, hình thức tuyên truyền khác về chủ đề gia đình nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý gia đình cho CBVCLĐ, đặc biệt các gia đình trẻ, chăm sóc, giáo dục con trẻ, thế hệ tương lai của xã hội.

Tuyên truyền, khơi dậy và lan tỏa trong CBVCLĐ nhận thức đúng đắn về xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững, cho dù khoa học trên thế giới có phát triển hiện đại, vượt bậc, nhưng những giá trị như: giáo dục, đạo đức, ứng xử, văn hoá gia đình, tình cảm yêu thương, chăm sóc, chia sẻ đùm bọc, động viên, khích lệ từ gia đình để vượt qua những trở ngại, thăng trầm trong cuộc sống không gì có thể thay thế được.

Song song với đó, tích cực tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện đi ngược lại với giá trị truyền thống tốt đẹp trong việc xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, cảnh báo các nguy cơ và hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Duy Tuân

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 585
Lượt truy cập trong tuần: 10794
Lượt truy cập trong tháng: 141542
Lượt truy cập trong năm: 1276954
Tổng số lượt truy cập: 45344342
Về đầu trang