HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Triển khai chương trình công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023
Ngày đăng 13/03/2023 | 10:05  | Lượt xem: 60

Ngày 10/3/2023, Công đoàn ngành y tế Hà Nội ban hành Chương trình số 68/CTr-CĐN về triển khai chương trình công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023.

Cán bộ y tế thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi làm việc, đáp ứng sự hài lòng người bệnh.

Theo đó, chương trình công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023 với mục tiêu bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023, tổ chức thành công công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Chỉ tiêu phấn đấu 100% đoàn viên, CNVCLĐ được công đoàn phổ biến thông tin, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; phấn đấu 95% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức Tháng công nhân năm 2023. Phấn đấu trên 70% CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”; từ 71% trở lên cơ quan doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” trên tổng số đơn vị đăng ký. Phấn đấu 100% cán bộ công chức VCLĐ trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Tổ chức tốt các hoạt động Tháng công nhân năm 2023 gắn với hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Chương trình xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện. Cụ thể, tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống dân tộc, giai cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn. Tuyên truyền các sự kiện chính trị và những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô cũng như vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức xã hội trong CNVCLĐ. Tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong CNVCLĐ Thủ đô, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, thực hiện tốt Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

Lam Dương

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 472
Lượt truy cập trong tuần: 6764
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1274614
Tổng số lượt truy cập: 39317924
Về đầu trang