Kế hoạch hóa gia đình

Hà Nội: Phát huy lợi thế từ cơ cấu dân số vàng
Ngày đăng 21/03/2019 | 10:35  | Lượt xem: 40

Hà Nội: Phát huy lợi thế từ cơ cấu dân số vàng

Cùng với cả nước, Hà Nội đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng là điều kiện thuận lợi cho phát triển mọi mặt của Thủ đô.

Hà Nội là địa phương có dân số đông thứ hai so với cả nước, sau TP Hồ Chí Minh với dân số năm 2018 là 7.782.478 người, chiếm khoảng 8% dân số cả nước. Số sinh toàn thành phố năm 2018 là 117.874 trẻ, tỷ suất sinh thô đạt 15,13‰, giảm 0,17‰ so với năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng dân số cơ học hàng năm ở mức cao, mật độ dân số có sự chênh lệch giữa khu vực nội thành và ngoại thành đã tạo ra áp lực lớn trong việc thực hiện chính sách dân số. Cùng với đó, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố năm 2018 là 113 trẻ trai/100 trẻ gái, vẫn cao so với mặt bằng chung của cả nước. Cơ cấu dân số theo tuổi chuyển dịch theo hướng già hóa dân số. Kết quả công tác Dân số - KHHGĐ Hà Nội năm 2018 đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Trung ương và thành phố giao, tạo cơ sở để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 5 năm (2016 - 2020).
 

Linh23 4IMG 1725

Thời kỳ cơ cấu dân số vàng là điều kiện thuận lợi cho phát triển mọi mặt của Thủ đô.


Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/1/2018 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”. UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/4/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố về Phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030. Đó là những chỉ đạo, điều hành quyết liệt trong thực hiện công tác dân số - KHHGĐ của Hà Nội.
 
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị y tế thuộc Sở Y tế. Ban hành hướng dẫn về triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ về dân số; thực hiện tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ - sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố; phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030.
 
Tại các quận, huyện, thị xã đều ban hành các kế hoạch và triển khai thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.
 
Thực hiện Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 5/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại TTYT quận, huyện, thị xã trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số-KHHGĐ vào TTYT, toàn bộ 30/30 TTYT quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc thực hiện. Tổng số cán bộ bàn giao từ Trung tâm Dân số - KHHGĐ sang TTYT là 839 người. Hiện nay, công tác dân số tuyến huyện đã ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ toàn thành phố có 11.050 người, đây là lực lượng đông đảo góp phần thực hiện tốt việc chuyển tải các chính sách dân số đến người dân. Các quận, huyện, thị xã đảm bảo mức thù lao cho cộng tác viên dân số theo quy định của thành phố.
 
Thành phố và 30 quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại cộng đồng. Triển khai thực hiện hoạt động các mô hình như: chăm sóc người cao tuổi ở cộng đồng; tư vấn - kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản -KHHGĐ tới vùng dân cư đặc thù.  
 
Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thường xuyên ở cơ sở, truyền thông đại chúng, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách về dân số. Nâng cao chất lượng kho dữ liệu điện tử dân số thành phố và tuyến quận, huyện, thị xã. Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê định kỳ của kho dữ liệu điện tử đúng thời gian, đủ số lượng chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng.
 
Thành phố cũng tổ chức hoạt động tập huấn nâng cao năng lực kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và định hướng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân số trong tình hình mới, cập nhật các kiến thức chuyên môn về công tác dân số.
 
Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố tiến hành 2 đợt kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân số tại một số quận, huyện. Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tăng cường thanh tra việc thực hiện Luật Khám chữa bệnh và Pháp lệnh dân số, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành chính về chính sách dân số - KHHGĐ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Kiểm tra tình hình thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ tại các quận, huyện, thị xã.
 
Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã hết sức quan tâm trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu, hoạt động chương trình và công tác Dân số - KHHGĐ. Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố và các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên dân số là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu của chương trình. Tuy nhiên, việc hỗ trợ từ chương trình mục tiêu y tế - dân số của Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) đã giảm nhiều. Phương tiện tránh thai chuyển đổi sang tiếp thị và xã hội hóa nhưng số lượng và chủng loại còn chưa phong phú, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Thêm vào đó, mức sinh của thành phố tuy giảm nhưng chưa bền vững, tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn cao.
 
Năm 2019, thành phố tiếp tục tập trung các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu giảm sinh 0,1%, giảm sinh con thứ 3 trở lên 0,1%, sàng lọc trước sinh 78%, sàng lọc sơ sinh 85%. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động, mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh truyền thông nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh ở địa bàn có tỷ lệ mất cân bằng cao. Tập trung ổn định tổ chức bộ máy thực hiện công tác dân số. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Dân số -KHHGĐ các cấp. Tích cực kiểm tra, giám sát tại các địa bàn có mức sinh, sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh cao. Tăng cường thanh tra tại các cơ sở y tế ngoài công lập, nghiêm cấm các hoạt động lựa chọn giới tính thai nhi.

Lam Dương   

Về đầu trang