Kế hoạch hóa gia đình

Hoài Đức: Phấn đấu giảm tỷ suất sinh thô 0,1‰ so với năm 2018
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:31  | Lượt xem: 32

Hoài Đức: Phấn đấu giảm tỷ suất sinh thô 0,1‰ so với năm 2018

Vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Hoài Đức đã triển khai nhiệm vụ công tác DS - KHHGĐ năm 2019 và phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch đề ra, mục tiêu công tác dân số năm 2019 của huyện là thực hiện ổn định qui mô dân số, duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số. Theo đó, các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: giảm tỷ suất sinh thô xuống còn 15,7‰, giảm 0,1‰ so với năm 2018, giảm tỷ lệ con thứ 3 trở lên còn 14,7%, giảm 0,2% so với năm 2018; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 73% số bà mẹ mang thai, sàng lọc sau sinh đạt 83% tổng số trẻ sinh; tỷ số giới tính khi sinh 114 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ thai phụ được truyên truyền, tư vấn về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đạt 99%; số ca sàng lọc tim bẩm sinh 500 ca; sàng lọc khiếm thính cho trẻ từ 0-60 tháng tuổi 6.000 ca; chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai 9.070 ca.
 
Ngoài ra, chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ về dân số trên địa bàn huyện năm 2019 sẽ được triển khai từ 20/1 đến 30/4/2019. Đây là hoạt động truyền thông cao điểm có ý nghĩa to lớn, thiết thực góp phần chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản (SKSS) cho người dân nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện. Đồng thời, đây cũng là đợt cao điểm tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tại các địa bàn dân cư nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi tự chăm sóc SKSS - KHHGĐ, thực hiện sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt, qua chiến dịch này, huyện phấn đấu đạt 50% chỉ tiêu biện pháp tránh thai năm 2019; tổ chức khám và tư vấn điều trị cho 100% đối tượng tham gia chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ.
 

Hà Khanh

Về đầu trang