lĩnh vực an toàn thực phẩm

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện

Ngày đăng 13/08/2019 | 05:18  | Lượt xem: 72
Xem chi tiết tại đây:  http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/Cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-an-toan-thuc-pham-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-UBND-cap-huyen-950/

2. Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:27  | Lượt xem: 22
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=553515&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=H%C3%A0%20N%E1%BB%99i

1. Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:26  | Lượt xem: 97
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=553512&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=H%C3%A0%20N%E1%BB%99i

34. Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Ngày đăng 01/05/2019 | 10:31  | Lượt xem: 52
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF&ItemID=501541

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính cấp tỉnh

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:07  | Lượt xem: 9
Thủ tục hành chính cấp tỉnh II/Thủ tục hành chính cấp tỉnh 1- Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực...

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính cấp tỉnh

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:07  | Lượt xem: 12
Thủ tục hành chính cấp tỉnh II/Thủ tục hành chính cấp tỉnh 1- Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực...

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính cấp trung ương

Ngày đăng 13/03/2019 | 09:52  | Lượt xem: 5
Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính cấp trung ương I/ Thủ tục hành chính cấp trung ương 1- Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với...

Thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Ngày đăng 13/03/2019 | 09:42  | Lượt xem: 6
Thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC...

Quyết định 2318/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm, dinh dưỡng thuộc quản lý của Bộ Y tế

Ngày đăng 13/03/2019 | 09:33  | Lượt xem: 30
Quyết định 2318/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm, dinh dưỡng thuộc quản lý của Bộ Y tế BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ...

Quyết định 2318/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm, dinh dưỡng thuộc quản lý của Bộ Y tế

Ngày đăng 13/03/2019 | 09:33  | Lượt xem: 7
uyết định 2318/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm, dinh dưỡng thuộc quản lý của Bộ Y tế
Về đầu trang