lĩnh vực đào tạo

Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:12  | Lượt xem: 1162
Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế PHỤ LỤC  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  MỚI  BAN HÀNH   TH UỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN...

Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:12  | Lượt xem: 1233
Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Quyết định 5152/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:08  | Lượt xem: 1211
Quyết định 5152/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định 5152/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:08  | Lượt xem: 1203
Quyết định 5152/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

 

VĂN BẢN MỚI

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

BAN BIÊN TẬP

Thống kê truy cập

Đang online: 1076
Lượt truy cập trong tuần: 144856
Lượt truy cập trong tháng: 558099
Lượt truy cập trong năm: 5544997
Tổng số truy cập: 6766888
Về đầu trang