LĨNH VỰC DÂN SỐ

6. Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Ngày đăng 07/05/2019 | 03:34  | Lượt xem: 21
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=588503&Keyword=&filter=

5. Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Ngày đăng 06/05/2019 | 03:33  | Lượt xem: 14
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=533372&Keyword=&filter=

4. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Ngày đăng 05/05/2019 | 03:33  | Lượt xem: 17
Xem chi tiết tại đây

3. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bênh, chữa bệnh

Ngày đăng 04/05/2019 | 12:00  | Lượt xem: 15
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=262597&Keyword=&filter=

2. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:31  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết tại đây

1. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:30  | Lượt xem: 70
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=262280&Keyword=&filter=1
Về đầu trang