lĩnh vực dược phẩm

33. Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Ngày đăng 01/05/2019 | 10:22  | Lượt xem: 29
Xem chi tiết tại đây:

27. Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

Ngày đăng 01/05/2019 | 09:58  | Lượt xem: 2
Xem chi tiết tại đây:

Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế kèm theo Quyết định 2416/QĐ-BYT

Ngày đăng 13/03/2019 | 11:02  | Lượt xem: 1
Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế kèm theo Quyết định 2416/QĐ-BYT PHỤ LỤC II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA...

Danh mục thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:44  | Lượt xem: 10
Danh mục thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 PHỤ LỤC I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI  NGHỊ ĐỊNH 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM...

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính theo Quyết định 5229/QĐ-BYT

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:43  | Lượt xem: 2
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH I/ Thủ tục hành chính cấp trung ương 1. Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với cơ sở kinh...

Danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định số 5229/QĐ-BYT

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:31  | Lượt xem: 1
Danh mục thủ tục hành chính THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 5229 /QĐ-BYT ngày...

Quyết định 5229/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:25  | Lượt xem: 0
Quyết định 5229/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế BỘ Y TẾ ------- ...

Quyết định 2416 công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 13/03/2019 | 09:42  | Lượt xem: 3
Quyết định 2416 công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Về đầu trang