lĩnh vực dược phẩm

30. Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện
Ngày đăng 01/05/2019 | 10:13  | Lượt xem: 33

Xem chi tiết tại đây:
Về đầu trang