phòng chống DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS NCOV

Hướng dẫn thực hiện chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Covid-19 đối với các cơ sở y tế công lập có thu dung, điều trị người bệnh Covid-19
Ngày đăng 09/09/2022 | 10:23  | Lượt xem: 248

Bộ Y tế vừa có Công văn số 4895/BYT-KHTC ngày 8/9/2022 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành về việc hướng dẫn thực hiện chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Covid-19 đối với các cơ sở y tế công lập có thu dung, điều trị người bệnh Covid-19.

Công văn nêu rõ, Bộ Y tế nhận được văn bản của một số đơn vị, địa phương đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh liên quan Covid-19 đối với các cơ sở y tế công lập nhưng không có Quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào hồ sơ pháp lý khi thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, đối chiếu với các văn bản, chính sách chế độ liên quan nghiên cứu thực hiện theo các văn bản quy định dưới đây:

Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khoá XV, theo đó tại đểm d mục 2 Điều 1 Nghị quyết số 86/NQ-CP có quy định căn cứ thành lập các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19: “UBND cấp tỉnh căn cứ kịch bản, phương án của địa phương mình để phê duyệt, chủ động thực hiện việc thành lập, xây dựng cơ sở thu dung, điều trị Covid-19”.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 về cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 có quy định các hình thức tổ chức và thẩm quyền thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Cụ thể: “Điều 1. Về cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

  1. 1. Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 là cơ sở tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khoẻ, điều trị người nhiễm Covid-19 theo một trong các hình thức tổ chức sau đây:
  2. a) Các cơ sở được thành lập để thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 gồm: bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19; bệnh viện điều trị Covid-19; bệnh viện hồi sức cấp cứu Covid-19; trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19; trạm y tế lưu động.
  3. b) Các khoa, phòng, bộ phận, đơn vị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19;
  4. c) Các hính thức tổ chức khác.
  5. 2. Thẩm quyền thành lập, giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV…”.

Chính phủ cũng đã ký ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám bệnh, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã có Công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng; Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Khánh Hà

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang