quản lý hành nghề 2022

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
655/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược của 79 cơ sở Sở Y Tế 20/04/2022
653/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 01701/CCHND-SYT-HNO ngày 9/3/2018 của bà Đỗ Thị Loan Sở Y Tế 20/04/2022
652/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 02559/CCHND-SYT-HNO ngày 23/7/2018 của bà Vũ Thị Thu Sở Y Tế 20/04/2022
651/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 03182/CCHND-SYT-HNO ngày 16/1/2019 của bà Vũ Hải Ánh Sở Y Tế 20/04/2022
650/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 08446/HNO-CCHND- ngày 6/10/2016 của bà Dương Thị Lộc Sở Y Tế 20/04/2022
649/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 00185/HNO-CCHND ngày 10/6/2013 của bà Lê Thị Thảo Sở Y Tế 20/04/2022
648/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 02744/CCHND-SYT-HNO ngày 30/8/2018 của ông Nguyễn Văn Hoan Sở Y Tế 20/04/2022
647/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 01440/CCHND-SYT-HNO ngày 8/12/2017 của bà Đinh Thị Thúy Hà Sở Y Tế 20/04/2022
646/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 07801/HNO-CCHND ngày 8/7/2016 của bà Dương Thị Hồng Dung Sở Y Tế 20/04/2022
645/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của nhà thuốc Như Ngọc (Nam Từ Liêm) Sở Y Tế 20/04/2022
644/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của nhà thuốc Phong Phú (Nam Từ Liêm) Sở Y Tế 20/04/2022
643/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa Med 247 trực thuộc Công ty TNHH Med 247 (Hai Bà Trưng) Sở Y Tế 20/04/2022
642/QĐ-SYT Cho phép Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Tạ Quang Đại (Ba Đình) tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Sở Y Tế 20/04/2022
146/MT-LĐ Về việc cập nhật và công bố các cơ sở khám bệnh chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Bộ Y Tế 19/04/2022
18.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh (48 nhân sự đăng ký; 04 nhân sự thôi hành nghề) Sở Y Tế 18/04/2022
18.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề và danh sách nhân sự thôi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT huyện Hoài Đức (05 nhân sự đăng ký; 02 nhân sự thôi hành nghề) Sở Y Tế 18/04/2022
18.04.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (bổ sung 07 nhân sự) Sở Y Tế 18/04/2022
18.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội (bổ sung 14 nhân sự; 03 nhân sự thôi hành nghề) Sở Y Tế 18/04/2022
18.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội (bổ sung 01 nhân sự; 06 nhân sự thôi hành nghề; 01 nhân sự đề nghị điều chỉnh do sai số chứng chỉ hành nghề) Sở Y Tế 18/04/2022
630/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế MESCELLS (Thanh Xuân) Sở Y Tế 16/04/2022
Về đầu trang