quản lý hành nghề 2022

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
488/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Đức Hạnh (Cầu Giấy) Sở Y Tế 29/03/2022
487/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Bảo Lâm 8 (Cầu Giấy) Sở Y Tế 29/03/2022
486/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Minh Hà (Cầu Giấy) Sở Y Tế 29/03/2022
485/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Đức Hạnh (Thanh Xuân) Sở Y Tế 29/03/2022
484/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Ngọc Hân (Thanh Xuân) Sở Y Tế 29/03/2022
480/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 07307/HNO-CCHND ngày 28/4/2016 của bà Phạm Thuỳ Dương Sở Y Tế 29/03/2022
1393/SYT-QLHNYDTN Thông báo thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 1566/HNO-GPHĐ ngày 24/02/2022 của Phòng xét nghiệm trực thuộc Công ty Cổ phần Y tế GH (Thạch Bàn, Long Biên) Sở Y Tế 29/03/2022
481/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược số 05796/HNO-CCHND ngày 31/8/2015 của bà Phạm Thị Hường Sở Y Tế 29/03/2022
482/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Hải Thuỷ (Bắc Từ Liêm) Sở Y Tế 29/03/2022
483/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Thiện Tâm 1 (Thanh Xuân) Sở Y Tế 29/03/2022
25.03.2022 Công ty Cổ phần Biotech Group Việt Nam – Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 28/03/2022
25.03.2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ HNK - Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 28/03/2022
25.03.2022 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tri Axis Việt Nam- Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 28/03/2022
02/TB-CSDDKTC Phòng khám-Tiêm chủng Tâm An thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ Tâm An – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khác 26/03/2022
477/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Phạm Thị Tuyết Hương Sở Y Tế 26/03/2022
476/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc tư nhân Quốc An Sở Y Tế 26/03/2022
475/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Phương Linh Sở Y Tế 26/03/2022
474/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Đinh Thị Bích Thảo Sở Y Tế 26/03/2022
473/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Tâm An Sở Y Tế 26/03/2022
472/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc 44 Trần Bình Sở Y Tế 26/03/2022
Về đầu trang