quản lý hành nghề 2022

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
463/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Thành Vinh Sở Y Tế 26/03/2022
462/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Minh Cường Sở Y Tế 26/03/2022
460/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Tùng Khánh Sở Y Tế 26/03/2022
459/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Phúc Tân Sở Y Tế 26/03/2022
458/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Nguyễn Khải Sở Y Tế 26/03/2022
457/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Bảo Phúc Sở Y Tế 26/03/2022
455/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp trực thuộc Công ty TNHH MEDRING Việt Nam Sở Y Tế 26/03/2022
461/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Mai Anh Sở Y Tế 26/03/2022
456/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP của Nhà thuốc Đại học Dược 3 Sở Y Tế 26/03/2022
389/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Xét nghiệm Việt Nhật Sở Y Tế 23/03/2022
383/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Nha khoa Bảo Việt trực thuộc Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Bảo Việt Sở Y Tế 23/03/2022
382/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm – Nha khoa Lạc Việt Intech Sở Y Tế 23/03/2022
381/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc Công ty TNHH Mộc Trà Giang Sở Y Tế 23/03/2022
375/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 2473/HNO-GPHĐ cấp ngày 31/12/2021 của Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trực thuộc Công ty TNHH Nha khoa thẩm mỹ Melatec Sở Y Tế 23/03/2022
370/QĐ-SYT Cho phép Phòng khám đa khoa Việt Đức trực thuộc Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Tâm Đức tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Sở Y Tế 23/03/2022
368/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 033168/ĐKKDD-HNO/CL1 ngày 04/4/2019 và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP 3168/1/GPP ngày 04/4/2019 của nhà thuốc Hà Huy Sở Y Tế 23/03/2022
374/QĐ-SYT Đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật đối với ông Lê Ngọc Anh, chứng chỉ hành nghề 026788/HNO-CCHC ngày 11/3/2019 Sở Y Tế 23/03/2022
16.03.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (bổ sung 09 nhân sự) Sở Y Tế 23/03/2022
21.03.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 (27 nhân sự) Sở Y Tế 23/03/2022
1288/SYT-NVY Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ công bố lại cơ sở đủ điều kiện điều trị Methadone Sở Y Tế 23/03/2022
Về đầu trang