quản lý hành nghề 2023

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5302/QĐ-SYT Cấp 55 chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân (Có danh sách kèm theo) Sở Y Tế 01/12/2023
5675/SYT-QLHNYDTN Danh sách các cơ sở đánh giá duy trì đáp ứng kinh doanh dược năm 2024 Sở Y Tế 01/12/2023
5303/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền Sở Y Tế 01/12/2023
5304/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Bình An ACADEMY Sở Y Tế 01/12/2023
28.11.2023 Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược năm 2023 (Cập nhật đến ngày 27/11/2023) Sở Y Tế 28/11/2023
28.11.2023 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP năm 2023 (cập nhật đến ngày 27/11/2023) Sở Y Tế 28/11/2023
5549/TB-SYT Bệnh viện Mắt Hồng Sơn – Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Sở Y Tế 27/11/2023
5220/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của 34 cơ sở (Có danh sách kèm theo) Sở Y Tế 27/11/2023
27.11.2023 Tổng hợp xử phạt vi phạm hành chính (từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 27/11/2023
5217/QĐ-SYT Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho 30 cá nhân (Có danh sách kèm theo) Sở Y Tế 24/11/2023
17/11/2023 Đăng tải danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhân sự thôi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An theo văn bản số 1007/BV-CV ngày 31/10/2023 của đơn vị Sở Y Tế 22/11/2023
17/11/2023 Đăng tải danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhân sự thôi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức theo văn bản số 334/TTYT-KHNV ngày 13/11/2023 của đơn vị Sở Y Tế 22/11/2023
17/11/2023 Đăng tải danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhân sự thôi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông theo văn bản số 1142/BV-TCCB ngày 13/11/2023 của đơn vị Sở Y Tế 22/11/2023
17/11/2023 Đăng tải danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhân sự thôi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang theo văn bản số 2197/BVĐKĐG-TCCB ngày 13/11/2023 của đơn vị Sở Y Tế 22/11/2023
17/11/2023 Đăng tải danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhân sự thôi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội theo văn bản số 967/BVM-TCCB ngày 08/11/2023 của đơn vị Sở Y Tế 22/11/2023
5205/QĐ-SYT Quyết định cấp 21 chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân (Có danh sách kèm theo) Sở Y Tế 22/11/2023
22.11.2023 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 12/6/2019 đến ngày 16/11/2023 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 22/11/2023
22.11.2023 Danh sách các cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng năm 2023 (cập nhật đến ngày 21/11/2023) Sở Y Tế 22/11/2023
21.11.2023 Tổng hợp xử phạt vi phạm hành chính (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 16/11/2023) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 21/11/2023
17.11.2023 Danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” – cập nhật đến ngày 17/11/2023 Sở Y Tế 17/11/2023
Về đầu trang