QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ

Thông tư hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
Ngày đăng 12/11/2019 | 20:35  | Lượt xem: 348

Xem chi tiết tại đây:
Về đầu trang