QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ

Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Ngày đăng 12/11/2019 | 20:37  | Lượt xem: 338

Xem chi tiết tại đây:
Về đầu trang