quản lý hành nghề

Danh sách người đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của TTYT quận Hoàn Kiếm (Bổ sung)

Ngày đăng 10/07/2020 | 05:38  | Lượt xem: 3
Xem chi tiết tại đây:

Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (lần 2)

Ngày đăng 10/07/2020 | 11:24  | Lượt xem: 0
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 8/7/2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 11:23  | Lượt xem: 1
Xem chi tiết tại đây:

Khoa sản Bệnh viện Thanh Nhàn - Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Ngày đăng 03/07/2020 | 09:20  | Lượt xem: 29
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 29/6/2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:43  | Lượt xem: 40
Xem chi tiết tại đây:

17 trạm y tế trực thuộc TTYT quận Hà Đông – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Ngày đăng 26/06/2020 | 07:56  | Lượt xem: 36
Xem chi tiết tại đây:

Trung tâm Quốc tế S – Bệnh viện Nhi TW – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Ngày đăng 26/06/2020 | 10:59  | Lượt xem: 28
Xem chi tiết tại đây:

VNVC Sơn Tây – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Ngày đăng 26/06/2020 | 10:58  | Lượt xem: 80
Xem chi tiết tại đây:

Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Xuân – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Ngày đăng 26/06/2020 | 10:57  | Lượt xem: 21
Xem chi tiết tại đây:

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Ngày đăng 26/06/2020 | 10:56  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết tại đây:

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Ngày đăng 26/06/2020 | 10:54  | Lượt xem: 28
Xem chi tiết tại đây:
Về đầu trang