QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ

Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Ngày đăng 12/11/2019 | 20:38  | Lượt xem: 299

Xem chi tiết tại đây:
Về đầu trang