Quy trình chuyên môn-phác đồ điều trị

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Dược lâm sàng Quy trình tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 20/06/2024
Dược lâm sàng Quy trình xem xét sử dụng thuốc trên bệnh nhân điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 20/06/2024
Dược lâm sàng Quy trình giám sát nồng độ Vancomycin trong máu và hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân trẻ em Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 20/06/2024
Chuyên khoa hồi sức cấp cứu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị khoa cấp cứu nội nhi Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024
Chuyên khoa tim mạch Quy trình kỹ thuật chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024
Chuyên khoa thận tiết niệu Quy trình kỹ thuật chuyên khoa thận tiết niệu Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024
Chuyên khoa Thần kinh Quy trình kỹ thuật chuyên khoa thần kinh Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024
Chuyên ngành hồi sức Quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024
Chuyên khoa Nội tiêu hóa Quy trình kỹ thuật chuyên khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024
Chuyên khoa Cơ xương khớp Quy trình kỹ thuật chuyên khoa cơ xương khớp Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024
Chuyên khoa Hô hấp Quy trình kỹ thuật chuyên khoa hô hấp Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024
Chuyên khoa Nội tiết Quy trình kỹ thuật chuyên khoa nội tiết Bệnh viện Thanh Nhàn 20/06/2024