TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4)
Ngày đăng 11/05/2022 | 13:43  | Lượt xem: 272

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng và y tế ngành về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Sở Y tế các điạ phương đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước 25/5/2022.

Các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Theo Bộ Y tế, đến ngày 4/5/2022, cả nước đã triển khai tiêm chủng được khoảng 215 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ bao phủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4%; tỷ lệ tiêm mũi 3 (liều nhắc lại) cho người từ 18 tuổi trở lên dạt 57,5%; tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 13,7%.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý 2/2022; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý 2/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về việc tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19, đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.

Vắc xin sử dụng để tiêm là vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc xin do Astrazeneca sản xuất; vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc  lần 1); khoảng cách ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1); người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3: trì hoãn 3 tháng sau khi mắc Covid-19.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố  quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4 căn cứ vào tiến độ cung ứng vắc xin.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tổng hợp gửi về Viện Vệ sinh dịch Trung ương trước 30/5/2022 để tổng hợp và đề xuất số lượng vắc xin. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng.

Duy Tuân

 

Về đầu trang