TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Các đơn vị triển khai “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”
Ngày đăng 10/05/2022 | 15:54  | Lượt xem: 67

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 2007/SYT-KHTC về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, gửi các bệnh viện trong và ngoài công lập; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội; Phòng y tế các quận, huyện, thị xã; Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã.

Các đơn vị triển khai “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị có các cơ sở tiêm chủng Covid-19 thực hiện các bước theo quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế và khẩn trương triển khai đến tất cả các cơ sở tiêm chủng; Chủ động phối hợp với cơ quan Công an các cấp và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động theo quy trình trên. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2022.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 quốc gia, thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng của Bộ Y tế. Thủ trưởng đơn vị có các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm về việc thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vắc xin”, phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế.

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội (đơn vị thường trực công tác tiêm chủng) đôn đốc, hướng dẫn các TTYT, các cơ sở tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị; thực hiện thống kê, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Y tế theo đúng quy định.

Sở Y tế Hà Nội sẽ kiểm tra định kỳ, đột xuất các đơn vị trong công tác tiêm chủng, quy trình xác minh thông tin, quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19, quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo quy định.

Duy Tuân

Về đầu trang