TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Huyện Thanh Trì đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Ngày đăng 19/09/2022 | 12:09  | Lượt xem: 159

Để tiếp tục duy trì kết quả bền vững, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, huyện Thanh Trì đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho những trường hợp đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt là mũi 4 cho người trên 18 tuổi, mũi 3 cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ đủ 05 đến dưới 12 tuổi.

Đẩy mạnh tiêm mũi 4 cho người đủ điều kiện.

Tính từ ngày 29/4/2021 đến ngày 15/9/2022, huyện đã thực hiện tiêm mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân trên 18 tuổi mũi 1 được 189.908 mũi (đạt 99.8%), mũi 2 được 187.356 mũi (đạt 99.6%), mũi bổ sung được 11.749 mũi (đạt 99.9%), mũi nhắc lại lần 1 được 136.479 mũi (đạt 96.25%), mũi nhắc lại lần 2 được 32.314 mũi (đạt 74.2%);

Số trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 được 24.058 mũi (đạt 99%), mũi 2 được 19.161 mũi (đạt 99%), mũi 3 được 9.026 mũi (đạt 47.7%); số trẻ 5-11 tuổi tiêm mũi 1 được 18.302 mũi (đạt 73.4%), mũi 2 được 8.936 mũi (đạt 35.8 %).

Trong quá trình triển khai tiêm, 100% các trường hợp đến tiêm được đo thân nhiệt, khai báo y tế, khám sàng lọc trước tiêm, khai báo về tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền và các mũi tiêm chủng trong thời gian gần đây để cán bộ y tế đưa ra chỉ định phù hợp.

Lê Hòa

Về đầu trang