TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do Covax Facility viện trợ
Ngày đăng 06/05/2022 | 11:58  | Lượt xem: 138

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có Công văn số 1038/VSDTTU-TCQG về việc sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do Covax Facility viện trợ, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur; Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh, thành phố.

Thực hiện kế hoạch phân bổ vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt, ngày 1/3/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-VSDTTƯ phân bổ vắc xin Moderna từ nguồn viện trợ của Covax Facility để sử dụng tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Các địa phương sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do Covax Facility viện trợ.

Đến ngày 31/3/2022, Bộ Y tế đã phê duyệt vắc xin phòng Covid-19 Moderna sử dụng cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Hiện nay, tại một số địa phương chưa sử dụng hết số vắc xin Moderna đã được phân bổ từ nguồn viện trợ của Covax Facility. Để giảm thiểu nguy cơ hao phí vắc xin Moderna, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có thư đề xuất và được Covax Facility chấp thuận có thể sử dụng số vắc xin Moderna trên để tiêm chủng cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Để sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna, đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi, ưu tiên sử dụng trước vắc xin Moderna đã được phân bổ từ nguồn viện trợ của Covax Facility đảm bảo an toàn tiêm chủng, trong khi chưa kịp thời huy động nhóm đối tượng người trên 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực phụ trách, chủ động điều phối vắc xin giữa các địa phương để đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin…

Duy Tuân

Về đầu trang