TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Chương Mỹ
Ngày đăng 03/08/2022 | 11:35  | Lượt xem: 66

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành công văn về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện.

Theo đó, tại công văn, UBND huyện yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, khoa học, bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp thu về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, có trọng điểm, có bằng chứng khoa học. Tập trung tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp, không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm Covid-19. Phát động chiến dịch tiêm chủng tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, căn cứ kết quả rà soát đối tượng, dự trù nhu cầu sử dụng vắc xin phòng Covid -19 của các xã, thị trấn và các đơn vị, lực lượng liên quan và tiến độ phân bổ, bàn giao vắc xin của Sở Y tế Hà Nội để xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng, phân bổ đầy đủ, phù hợp, kịp thời vắc xin phòng Covid -19 cho các xã, thị trấn, không để tình trạng thiếu vắc xin. Theo dõi tiến độ, kịp thời đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid -19 tại các xã, thị trấn; kịp thời tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo, chỉ tiêu tiến độ của Sở Y tế…

UBND huyện cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, 12 đến dưới 18 tuổi, tình trạng tiêm chủng (đã tiêm đủ, tiêm chưa đầy đủ, chưa tiêm chủng); tổ chức và phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo, mời đối tượng và tổ chức triển khai các điểm tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, 12 đến dưới 18 tuổi tại các địa điểm tiêm cố định hoặc lưu động tại các xã, thị trấn đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền, mời cán bộ chuyên môn y tế để tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng. Nâng cao trách nhiệm, sự hưởng ứng của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong ngành, đảm bảo hoàn thành tiêm đủ liều nhắc lại (mũi 3, mũi 4) vắc xin phòng Covid-19.

Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó đảm bảo hoàn thành tiêm mũi cơ bản (2 mũi) cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022; đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Tăng cường công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin…

Mai Trang

Về đầu trang