TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân
Ngày đăng 22/08/2022 | 09:37  | Lượt xem: 124

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 3689/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội; các TTYT quận, huyện, thị xã; các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập.

Quận Ba Đình tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp, số mắc gia tăng với sự xuất hiện nhiều ca mắc biến thể phụ mới của chủng Omicron như BA.04, BA.05... có khả năng lây lan mạnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tại Công văn số 845/DP-DT ngày 30/7/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 917/DP-DT ngày 15/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc Covid-19.

Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch Covid-19 an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội phối hợp với các TTYT quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai tốt công tác giám sát phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19; thu thập mẫu bệnh phẩm, giải trình tự gen để xác định, phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn tuyến trên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thống kê, báo cáo các trường hợp mắc Covid-19 tại các TTYT, các cơ sở khám, chữa bệnh, xét nghiệm trên địa bàn; rà soát, tổng hợp, báo cáo kịp thời các ca bệnh, tránh để xảy ra tình trạng không báo cáo kịp thời, dẫn tới việc phải báo cáo bổ sung ca mắc với số lượng lớn, đặc biệt không phản ánh đúng, kịp thời tình hình, xu hướng của dịch, gây khó khăn trong việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Tiếp tục thực hiện khai báo, lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc Covid-19.

Đồng thời, CDC Hà Nội bám sát diễn biến dịch, thường xuyên đánh giá tình hình, nguy cơ dịch, kịp thời tham mưu cho Sở Y tế các văn bản báo cáo, tham mưu UBND thành phố, chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch, diều kiện của thành phố. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố; kịp thời tham mưu cho Sở Y tế các giải pháp thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Các TTYT quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân thuộc đối tượng tiêm chủng trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại nhà, kịp thời phát hiện các trường hợp chuyển nặng, thực hiện chuyển tuyến điều trị; chủ động bố trí đầy đủ thuốc, vật tư, nhân lực... đảm bảo công tác quản lý, thu dung, điều trị bệnh nhân trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ", hạn chế tới mức thấp nhất tỉ lệ bệnh nhân chuyển nặng, tử vong. Chuẩn bị phương án sẵn sàng triển khai các cơ sở thu dung, điều trị trong trường hợp cần thiết. Chủ động đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Cùng với đó, các TTYT quận, huyện, thị xã chủ động triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung triển khai tốt công tác giám sát phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19; thu thập mẫu bệnh phẩm gửi CDC Hà Nội để giải trình tự gen xác định, phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn tuyến trên. Thường xuyên rà soát, tổng hợp, báo cáo kịp thời (theo quy định của bệnh truyền nhiễm nhóm A) các ca bệnh, tránh để xảy ra tình trạng không báo cáo kịp thời, dẫn tới việc phải báo cáo bổ sung ca mắc với số lượng lớn, đặc biệt không phản ánh đúng, kịp thời tình hình, xu hướng của dịch, gây khó khăn trong việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Tăng cường triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ theo đúng chỉ đạo; kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã, Sở Y tế, CDC Hà Nội các khó khăn, vướng mắc, các giải pháp thúc đẩy tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với CDC Hà Nội, các TTYT quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai công tác giám sát phát hiện, thu thập mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gen các trường hợp mắc Covid-19 tới khám và điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuân thủ chế độ thông tin báo cáo, khai báo đầy đủ các trường hợp mắc Covid-19 theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A; thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời. Tiếp tục thực hiện khai báo, lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc Covid-19. Thực hiện tốt công tác thu dung, quản lý, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, thường xuyên theo dõi, phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng, kịp thời điều trị hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ chuyển nặng, tử vong.

Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm phối hợp chỉ đạo các nội dung trên.

Duy Tuân

 

Về đầu trang