TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 05/09/2022 | 12:32  | Lượt xem: 285

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội; các TTYT quận, huyện, thị xã; các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

CDC Hà Nội tăng cường giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, Công văn số 2846/UBND-KGVX ngày 30/8/2022 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ quay trở lại, Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội căn cứ kết quả rà soát đối tượng, dự trù nhu cầu sử dụng vắc xin của các quận, huyện, thị xã và các lực lượng liên quan, báo cáo Bộ Y tế và có kế hoạch tiếp nhận, phân bổ vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, khoa học; không để xảy ra tình trạng thiếu vắc xin, tránh tình trạng lãng phí, hủy bỏ vắc xin do hết hạn. Tăng cường giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; theo dõi kết quả, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời hỗ trợ, tham mưu cho Sở Y tế văn bản báo cáo Bộ Y tế, UBND thành phố để tháo gỡ các khó khăn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chưa đảm bảo tiến độ.

Đồng thời, CDC Hà Nội thường xuyên theo dõi tình hình dịch trên thế giới, đặc biệt sự xuất hiện các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh hơn, khả năng gây bệnh nặng hơn; thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, cơ quan chuyên môn tuyến trên và các tổ chức, chuyên gia uy tín; chủ động đánh giá tình hình dịch, mức độ nguy cơ, dự báo diễn biến để chủ động chi đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, báo cáo tham mưu Sở Y tế chỉ đạo các nội dung vượt quá thẩm quyền. Chủ động phối hợp cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, đồng thời cung cấp tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp…

Các TTYT quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, lực lượng liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại Công điện số 755/CĐ-TTg; Công văn số 4619/BYT-DP; Công văn số 2846/UBND-KGVX và việc triển khai các điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phục vụ người dân. Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; theo dõi kết quả, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã để tháo gỡ các khó khăn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị.

Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế sẵn sàng hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng của các TTYT và sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu, điều trị các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có)…

Sở Y tế cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các lực lượng liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện số 755/CĐ-TTg; Công văn số 4619 BYT-DP; Công văn số 2846/UBND-KGVX và việc triển khai các diễm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân…

Duy Tuân

Về đầu trang