TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Tiếp tục tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em
Ngày đăng 31/10/2022 | 00:16  | Lượt xem: 159

Sở Y tế vừa có Công văn số 4797/SYT-NVY về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội và sự vào cuộc của các ngành, các cấp đặc biệt sự phối hợp của ngành Giáo dục và Y tế, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi có chuyển biến tích cực, tỷ lệ tiêm mũi cơ bản cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 100%.

Tuy nhiên tỷ lệ tiêm mũi 3 cho nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tuổi mới đạt 55,2%; tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ 02 mũi cơ bản vắc xin phòng Covid-19 mới đạt 46,3%.

Nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ bao phủ liều cơ bản vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, mũi nhắc lại cho nhóm đã được chỉ định tiêm nhắc lại, Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường truyền thông cho học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm đảm bảo quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận; vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, kịp thời các liều cơ bản (mũi 1,2) cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với y tế địa phương rà soát tiền sử tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của học sinh từ 5 tuổi trở lên. Tổ chức và phối hợp với ngành Y tế, bố trí địa điểm, cơ sở vật chất và nhân lực hỗ trợ để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại trường học đảm bảo an toàn. Phối hợp với y tế trong báo cáo UBND thành phố kết quả tiêm chủng của trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đang học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn Chiến (TTYT Phúc Thọ)

Về đầu trang