TIN TỨC CHUNG

Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023
Ngày đăng 23/04/2023 | 23:02  | Lượt xem: 1043

 

Ngày 20/4, Bộ Y tế có Quyết định số 1923/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023.

Mục tiêu triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 nhằm quản lý đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe của người dân trên môi trường mạng, hình thành các kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe được kết nối, liên thông và khai thác nhằm phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Kế hoạch xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (Nền tảng VHR) bao gồm hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế trên cơ sở tiếp nhận dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế (được ban hành theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm) từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn HL7 FHIR; các chức năng giúp tạo lập, cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe, cung cấp các báo cáo phục vụ quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp chính quyền địa phương; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử tại các địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh và các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe.

Thúc đẩy các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc hình thành kho dữ liệu khám, chữa bệnh bao gồm các thông tin được quy định tại Quyết định số 130/ QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan, hướng đến hình thành kho dữ liệu bệnh án điện tử tại đơn vị; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của các địa phương, của Bộ Y tế và các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe.

Tích hợp Nền tảng VHR và Nền tảng VTelehealth, đảm bảo dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân “đúng-đủ-sạch-sống” và được liên thông trong toàn bộ các cơ sở y tế từ tuyến cơ sở đến Trung ương; đồng thời thực hiện quy hoạch các hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý trạm y tế, quản lý tiêm chủng hiện đang được sử dụng nhằm sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân phục vụ công tác quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp chính quyền địa phương.

Thúc đẩy việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với Nền tảng VHR để đảm bảo quản lý thống nhất và làm giàu dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân, tạo điều kiện thuật lợi cho người dân trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai Nền tảng VHR theo tiến độ như sau: trước ngày 01/06/2023, đảm bảo cơ sở hạ tầng, triển khai hệ thống thông tin thực hiện ánh xạ, chuyển đổi FHIR Resource đối với dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế và cung cấp giao diện lập trình phụ vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Trước ngày 30/4/2023, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thu thập, cập nhật thông tin cơ bản về y tế theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; chỉ đạo 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế đến Cơ sở dũ liệu quốc gia về Bảo hiểm định kỳ hàng ngày kể từ ngày 01/05/2023.

Trước ngày 01/06/2023, hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Ytế bao gồm nhóm thông tin cơ bản về y tế được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn HL7 FHIR, cung cấp phân hệ phần mềm các chức năng giúp tạo lập, cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân và khai thác số liệu báo cáo cho Sở Y tế, trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế xã sử dụng.

Trước ngày 01/06/2023, hoàn thành quy hoạch và hướng dẫn sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân đối với các phần mềm được sử dụng tại trạm y tế xã.

Trong năm 2023, ban hành yêu cầu, tiêu chí và thực hiện việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo quản lý thống nhất và làm giàu dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân.

Để thực hiện triển khai theo tiến độ trên, đối với Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế giao Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế tại địa phương thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ trong kế hoạch theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia); trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện các yêu cầu triển khai Nền tảng VHR tại địa phương. Đồng thời, căn cứ nhu cầu đặc thù về quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ sức khỏe phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định xây dựng kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của địa phương, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Thúc đẩy việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp triển khai tại địa phương với Nền tảng VHR theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khánh Hà

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 713
Lượt truy cập trong tuần: 29447
Lượt truy cập trong tháng: 252621
Lượt truy cập trong năm: 1388033
Tổng số lượt truy cập: 45455421
Về đầu trang