TIN TỨC CHUNG

Bộ Y tế triển khai Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2023
Ngày đăng 23/04/2023 | 22:38  | Lượt xem: 602

Ngày 18/4, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1886/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2023.

Theo Bộ Y tế, năm 2022, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã có những diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Dịch Covid-19 được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, cả nước chuyển sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Cùng với dịch Covid-19, sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết, nguy cơ xâm nhập của các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân…, hệ thống y tế còn những tồn tại, hạn chế chưa được giải pháp quyết triệt để trong giai đoạn đất nước đã nảy sinh them những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước tình hình khó khăn năm 2022, công tác thông tin, truyền thông tin y tế đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phổ biến kiến thức để người dân thay đổi các hành vi vó lợi cho sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin, truyền thông y tế năm 2023, để đáp ứng những thách thức, nhiệm vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ ngành y tế cùng với cả nước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2023, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; cùng với ngành Y tế phấn đấu “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sang tạo, linh hoạt, hiệu quả”, hoan thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Kế hoạch nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội và toàn thể nhân dân để tạo môi trường xã hội đồng thuận trong việc thực thi các quy định; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh, bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, chú trọng thông tin, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa.

Nội dung truyền thông bao gồm truyền thông chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm công tác y tế năm 2023; truyền thông giáo dục y đức, y nghiệp, phát động, triển khai phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhân viên y tế. Truyền thông về phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt quan tâm khen thưởng những người lao động trực tiếp tại các cơ sở y tế; giới thiệu, quảng bá thành tựu, tiến bộ y học của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của y tế Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Kế hoạch cũng xây dựng 09 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác truyền thông y tế năm 2023, bao gồm chủ động, tích cự truyền thông vận động để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị- xã hội, các Bộ, ngành, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách, đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, minh bạch, chính xác nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, chia sử của dư luận xã hội, của hệ thống truyền thông và mỗi người dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Các hoạt động chủ yếu, đối với đại phương, Bộ Y tế giao Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế trên địa bàn tham ưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND  tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức truyền thông thực hiện Luật, Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản chỉ đạo, điều hành của trung ương về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đến người dân; lồng ghép truyền thông các mục tiêu chăm sóc sức khỏe với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 của địa phương; truyền thông vận động, chủ động cung cấp thông tin về vai trò, trách nhiệm của chính quyền đại phương trong thực thi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa phương; tiếp tục thực hiện công tác truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 phù hợp diễn biến tình hình dịch tại địa phương và trong cả nước.

Thúc đẩy truyền thông trên mạng xã hội, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và hướng dẫn của Bộ Y tế đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Tiktok, Wikipedia, Zalo, Viber, Lotus…); các loại hình truyền thông tương tác trong bệnh viện (kết hợp chia sẻ nội dung website và fanpage); khuyến khích phát triển sửa dụng Tổng đài chăm sóc khác hàng trong các cơ sở y tế như một công cụ truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe, quảng bá dịch vụ y tế… để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh…

Nâng cao năng lực truyền thông y tế tại địa phương; thực hiện theo dõi và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động công tác y tế, phát hiện sớm và xử lý thông tin kịp thời xảy ra sự cố, vấn đề nóng trong công tác chăm sóc sức khỏe tại địa phương; thông tin, truyền thông về thành tựu công tác y tế địa phương và giáo dục truyền thông lịch sử ngành y tế…

Khánh Hà

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 471
Lượt truy cập trong tuần: 10905
Lượt truy cập trong tháng: 141653
Lượt truy cập trong năm: 1277065
Tổng số lượt truy cập: 45344453
Về đầu trang