TIN TỨC CHUNG

Bộ Y tế yêu cầu cung cấp giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu tại cơ sở KBCB của Nhà nước
Ngày đăng 17/04/2023 | 16:21  | Lượt xem: 414

Ngày 14/4, Bộ Y tế có Công văn số 2167/BYT-KH-TC gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và y tế bộ/ ngành, các Vụ/Cục/Tổng Cục/Thanh tra/Văn phòng về việc cung cấp giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu tại cơ sở KBCB của Nhà nước.

Công văn nêu rõ, tại Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái-Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 24/8/2022, trong đó có giao “Bộ Y tế hoàn thiện quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, chuẩn bị các điều kiện cho phép, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời diểm điều hành phù hợp”.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Bộ Y tế đã cơ bản hoàn thiện dự thảo thông tư, Bộ Y tế xin gửi dự thảo Thông tư để các đơn vị nghiên cứu và tiếp tục tham gia góp ý vào dự thảo thông tư để Bộ Y tế hoàn chỉnh, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Thông tư.

Tuy nhiên, căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 và Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, Thông tư ban hành cần kèm theo khung giá của dịch vụ KBCB theo yêu cầu. Để có cơ sở đề xuất khung giá này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ/Ngành cung cấp mức giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu tại đơn vị, địa phương. Trong đó, lưu ý Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế có thực hiện dịch vụ KBCB theo yêu cầu cung cấp giá dịch vụ theo yêu cầu của đơn vị.

Các cơ sở y tế cung cấp giá dịch vụ theo yêu cầu tại đơn vị theo danh mục dịch vụ tại Thông tư 14/2019/TT-BYT, không thay đổi thứ tự theo bản excel đính kèm (lưu ý cung cấp mức giá tính đủ các yếu tố chi phí đơn vị thu của người bệnh, không cung cấp mức giá là phần thư tăng thêm so với mức giá tại Thông tư 14).

Trường hợp đơn vị có thực hiện các dịch vụ kỹ thuật khác (không có trong quy định của Thông tư 14 và các quyết định tương đương): đề nghị cung cấp mức giá của dịch vụ tại Phụ lục riêng, không thêm dòng file excel gửi kèm.

Khánh Hà

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 341
Lượt truy cập trong tuần: 195757
Lượt truy cập trong tháng: 102169
Lượt truy cập trong năm: 522272
Tổng số lượt truy cập: 44589660
Về đầu trang